Sýrie – země turisty téměř netknutá

Je s podivem, že tato památkami velmi bohatá země se netěší většímu zájmu turistiky. Je to dáno asi obavou z nestabilní politické situace ve vztahu ke svému sousedovi a úhlavnímu nepříteli – k Izraeli.

Neláká pravděpodobně ani svou uzavřeností vůči západnímu světu a s tím související obavou z nedostatku služeb pro zhýčkané turisty. Atraktivitě patrně nepřidá ani vojensko-diktátorský režim se silnými prvky socialismu. Za této situace se nám jevilo jako nejbezpečnější využití služeb cestovní kanceláře s několikaletou zkušeností z cest na Blízký východ. Náš průvodce, Syřan, navíc studoval v Čechách, takže veškerý výklad byl v češtině.

Damašek

Až do roku 5400 př. n. l. sahají bohaté dějiny země, která dala světu první abecedu a v níž se odehrála bitva u Kádeše mezi Chetity a Egyptem. Po této bitvě byla sepsána první mírová smlouva na světě. Vystřídaly se tu vlivy řecké, římské, křesťanské a v sedmém století dobyli Sýrii Arabové. Od roku 1963 vládne v zemi Socialistická strana arabské obrody Baas. Každé z těchto období zanechalo v zemi význačné stavební památky, které jsou dnes v poměrně zachovalém stavu.

Napsat komentář