Vyvolávací poloautomat

Dnes si ukážeme, jak lze postavit jednoduchý a levný vyvolávací poloautomat.

Zpracování fotografií klasickým způsobem v miskách má celou řadu nevýhod. Tyto nevýhody odpadají při použití malých stolních vyvolávacích automatů typu Durst Printo a podobných. Cena těchto zařízení je však vysoko nad finančními možnostmi většiny fotoamatérů. Proto jsem se snažil navrhnout takové zařízení, které by odstranilo největší nevýhody miskového zpracování a přitom bylo řádově levnější, než prodávané vyvolávací automaty.

Tento článek již možná někteří čtenáři znají z jiného zdroje. Od té doby už ale uplynula nějaká doba a na základě zkušeností z práce s popisovaným zařízením jsem zapracoval několik změn, čili tuto verzi bych označil jako “2.0”

Hlavní nevýhody miskového zpracování jsou: velký zabraný pracovní prostor, obtížné udržení stálé pracovní teploty, obtížná, ne-li nemožná, práce za úplné tmy, velká plocha volné hladiny lázní a tím způsobená zvýšená oxidace. Dále popsané zařízení odstraňuje všechny tyto nevýhody.

Inspirací pro můj návrh jsou výrobky firmy Nova Darkroom, takže pokud by se někdo necítil na stavbu podle tohoto návrhu, může se pokusit sehnat originální procesor. Pokud je mi ale známo, firma nemá u nás zastoupení a ceny jejích procesorů se blíží cenám procesorů Durst Printo.

Podstatou popisovaného procesoru je vyvolávání fotopapírů ve svislé poloze v úzkých hlubokých tancích – tzv. “slotech”. Sloty jsou umístěny ve větší, tepelně izolované nádrži s vodní lázní, jejíž teplota je manuálně nebo elektronicky regulována. Fotografie se vkládají a vyjímají pomocí držáku, který maximálně zjednodušuje práci v úplné tmě.

Nyní podrobněji k jednotlivým částem:

Sloty

Jsou zhotoveny lepením z 3 mm plastové desky. Lze použít Novodur či podobné termoplasty, ale tyto materiály lze většinou koupit jen po celých plotnách 2 x 1 m, což by stavbu značně prodražilo. Druhou možností jsou polymetakrylátové desky (organické sklo, plexisklo). Cena za m2 je sice více než dvojnásobná oproti Novoduru, zato však jsou v prodeji v supermarketech se sortimentem “stavba – dílna – zahrada”, kde je možno nechat si je nařezat přesně na míru. Organické sklo se také dobře lepí a je navíc velmi odolné proti agresivním chemikáliím, takže je možno jej použít i pro velmi žíravou vybělovací lázeň procesu Cibachrome/Ilfochrome. Vhodným lepidlem je např. Chemoprén Extrém.

I při největší pečlivosti se vám pravděpodobně nepodaří slepit sloty vodotěsné. V tomto případě je možné vnitřní spoje “vyspárovat” nalitím malého množství Chemoprénu, který se nechá ve vhodné poloze zaschnout.

Na horních krátkých hranách slotů jsou přilepeny úhelníky, které v pracovní poloze spočívají na horní hraně vnější nádrže.

Výkres slotu
Obr. 1 – výkres slotu

Tabulka potřebných dílů (materiál – 3 mm plastová deska):

  číslo dílu
(viz obr. 1)
rozměr (mm) počet kusů
(na 1 slot)
slot pro formát papíru 24 x 30 1 12 x 270 2
2 18 x 273 2
3 12 x 321 1
4 18 x 327 1
5 321 x 273 2
slot pro formát papíru 13 x 18 1 12 x 150 2
2 18 x 153 2
3 12 x 196 1
4 18 x 202 1
5 196 x 153 2

Vnější nádrž

Je tříplášťová, zajišťuje potřebnou pevnost a tepelnou izolaci. Svrchní vrstva je tvořena 5mm překližkou spojenou ocelovými úhelníky a šrouby. Překližku je opět možno nechat si uříznout na míru ve specializovaných prodejnách. Prostřední vrstvu tvoří 10 mm silný polystyren, vnitřní vrstva je ze stejného materiálu jako vyvolávací sloty. Rozměry dílů jsou uvedeny v tabulce a vzájemné sesazení by mělo být jasné z půdorysu na obr. 2. Horní hranu je vhodné uzavřít plastovou lištou. Na dvou protilehlých kratších horních hranách mohou být přilepeny lišty se zářezy. Do těchto zářezů zapadají úhelníky slotů a je tak zabráněno jejich volnému pohybu.

Výkres nádrže
Obr. 2 – výkres nádrže (půdorys a pohled na nádrž z 2 vloženými sloty)

Tabulka potřebných dílů:

  rozměr (mm) počet kusů číslo dílu
(na obr. 2)
vnější plášť – překližka 5 mm 380 x 230 1 1 (dno)
375 x 330 2 2 (delší stěny)
225 x 330 2 3 (kratší stěny)
izolace polystyren 10 mm 370 x 220 1 4 (dno)
360 x 320 2 5 (delší stěny)
210 x 320 2 6 (kratší stěny)
vnitřní plášť – 3 mm plast 350 x 200 1 7 (dno)
347 x 317 2 8 (delší stěny)
197 x 317 2 9 (kratší stěny)

Vodní lázeň

Voda v nádrži je ohřívána elektrickou topnou spirálou (4, viz obr. 3) umístěnou na nosníku na okraji nádrže (běžná topná spirála, prodávaná v elektroprodejnách jako “Cestovní ponorný vařič”). Je třeba respektovat značky pro minimální a maximální ponoření spirály.

Doprostřed závitu topné spirály je vyvedeno sání fontánového čerpadla (2). Postačí nejlevnější model čerpadla s nejnižším výkonem. Výtok z čerpadla je rozveden plastovou trubkou 1/2” (3) napříč dnem nádrže. V trubce jsou navrtány otvory (průměr cca 4 mm), kterými proudí ohřátá voda mezi sloty (1) a zajišťuje tak jejich rovnoměrný ohřev.

Řez nádrží s čerpadlem
Obr. 3 – řez nádrží s čerpadlem

Držák fotografií

Je zhotoven z 2 mm silné plexisklové desky, jejíž rozměry odpovídají formátu zpracovávaného papíru. Na spodní a horní hraně jsou přilepeny 3 proužky silnější (cca 0,5 mm) a tužší plastové folie. Proužky po nahřátí nad plamenem zapalovače ohneme okolo hrany tak, aby svíraly s deskou úhel cca 45° (viz obr. 4). Na spodní stranu u horní hrany přilepíme pruh plexiskla, který bude sloužit jako madlo. Papír se vkládá následujícím způsobem: použitý držák osušíme (!), zejména přehnuté proužky, které mohou přijít do styku s citlivou vrstvou; papír pak zasuneme pod přehnuté proužky u jedné hrany, prohneme a zasuneme pod protější řadu proužků. Horní řadu přidržovacích proužků je možné nahradit natrvalo přilepenou nerezovou pinzetou na fotopapíry.

Držák
Obr. 4 – držák

Práce s procesorem

Po nalití jednotlivých lázní do příslušných slotů je vložíme do vnější nádrže s vodní lázní. Zapneme míchací čerpadlo a topení a necháme lázně vytemperovat na pracovní teplotu. Regulaci teploty je možné provádět několika způsoby, které jsou popsány v jednom z předchozích dílů tohoto seriálu.

Po ustálení teploty je možné začít vyvolávat. Naexponovaný papír se vloží do držáku a ten se postupně vkládá do příslušných slotů. Je vhodné přidat do zpracovatelských lázní trochu smáčedla, aby lázně dobře stékaly z držáku. Je vhodné pracovat se třemi sloty (vývojka, stop lázeň a ustalovač), čímž se sníží kontaminace ustalovače a prodlouží se tak jeho životnost. Procesor je vhodný i pro bleskové zpracování černobílých papírů při zvýšené teplotě (30°C, 30 sekund na lázeň). Po vyjmutí vyvolávacích slotů je možné použít vodní lázeň pro udržení teploty při rotačním vyvolávání barevných negativů a inverze.

3 komentáře u „Vyvolávací poloautomat“

  1. barevný positivní proces

    Již léta provádím vyvolávání barevných fotografií pomocí tubusů /odpadní potrubí/ zhotovených z materiálů HT, pomocí lázní TETENAL RA – 4 1l.

    Pokud budete míti zájem poskytnu podrobnosti.

    S přátelským pozdravem

    Odpovědět

Napsat komentář