Výzva k účasti na projektu celoevropské databáze daguerrotypií

Rozsáhlý mezinárodní projekt Daguerreobase, na kterém se podílí i Česká republika a k němuž bychom rádi přizvali i další zájemce z řad institucí i jednotlivců.

Na podzim roku 2012 byl s podporou evropského Programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) zahájen
unikátní mezinárodní projekt Daguerreobase, který si klade za cíl vytvořit rozsáhlou databázi daguerrotypií, daguerrotypických přístrojů, dobových reprodukcí, publikací a dalšího souvisejícího historického materiálu ve veřejných i soukromých sbírkách v Evropě. Databáze, která bude na konci projektu v březnu roku 2015 obsahovat přes 25 tisíc záznamů o předmětech v různých evropských sbírkách, bude přístupná všem zájemcům z řad odborné i širší veřejnosti, a to nejen prostřednictvím vlastního informačního portálu, ale z části se stane též součástí celoevropské sbírkové databáze Europeana. Vznikne tak klíčový nástroj výzkumu a poznávání této pionýrské éry fotografie, který bude sloužit nejen historikům fotografie, ale i zájemcům z mnoha dalších oborů, a který navíc přispěje i k ochraně jedné z nejstarších fotografických technik. Vzhledem k tomu, že daguerrotypie, na rozdíl od většiny ostatních fotografických procesů, nebyla založena na principu negativ-pozitiv, je každý daguerrotypický snímek originálem. Péče o daguerrotypie a potřeba jejich uchování je tudíž o to naléhavější.

Na projektu Daguerreobase, jehož iniciátorem jsou muzea fotografie v Antverpách a v Rotterdamu, se podílí řada předních evropských institucí, například Museum Ludwig v Kolíně nad Rýnem, Det Kingelige Bibliothek v Kodani či Atelier de Restauration et de Conservation des Photographies de la Ville v Paříži.
Za Českou republiku se hlavním partnerem projektu stalo Národní technické muzeum v Praze.

ntm

Zdejší produkce daguerrotypií ve 40.–60. letech 19. století, ačkoli není co do počtu srovnatelná s daguerrotypováním v Německu nebo ve Francii, představuje důležitou kapitolu historie fotografie a jako taková si jistě zaslouží pozornost odborné i širší veřejnosti. Čím rozsáhlejší a podrobnější databázi se nám podaří vytvořit, tím větší bude šance prohloubit naše znalosti tohoto jedinečného materiálu. Rádi bychom proto vyzvali všechny potenciální majitele daguerrotypických sbírek ke spolupráci na tomto rozsáhlém mezinárodním projektu, jenž přispěje nejen k důkladnějšímu poznání nejstarší historie fotografie, ale i k záchraně unikátního historického materiálu, který je součástí evropského kulturního dědictví.

Zároveň bychom vás rádi informovali o semináři, který se uskuteční ve dnech 22. a 23. ledna 2014 v NTM za účasti iniciátorů a zahraničních partnerů projektu. Součástí programu bude prezentace projektu Daguerreobase a institucí, které se na něm podílejí, dále metod digitalizace daguerrotypického materiálu, výsledky dosavadního průzkumu fotografických sbírek v České republice a prohlídka depozitáře fotografií NTM. Podrobný program bude zveřejněn v listopadu 2013. Z kapacitních důvodů prosíme o potvrzení účasti do 31.prosince 2013. Seminář proběhne v angličtině.

Zájemci o spolupráci či účast na připravovaném semináři se mohou obrátit na řešitele projektu, a to na adrese: Národní technické muzeum, MgA. Petr Kliment, Kostelní 42, 170 78, Praha 7, petr.kliment@ntm.cz.

Jménem řešitelského týmu Národního technického muzea

Petr Kliment

Řešitelský tým za ČR:
MgA. Petr Kliment, Národní technické muzeum
Michaela Brachtlová, PhD., Národní technické muzeum
MgA. Tomáš Štanzel, Národní technické muzeum
Petra Trnková, PhD., Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Napsat komentář