Andělská Hora

Městečko i hrad s názvem jako z pohádky jsou už odedávna výletním cílem karlovarských lázeňských hostů i tamních obyvatel a častou zastávkou těch, kteří cestují po karlovarské silnici. Pojďme se tam podívat i my…

Andělská Hora - orientační mapka
Andělská Hora je na jednom z nejvýchodnějších výběžků Slavkovského lesa a tvoří nepřehlédnutelnou dominantu svého okolí – na mohutné znělcové kupě (717 m. n. m.) jsou zříceniny hradu a pod ní idylicky vyhlížející obec. Dostat se do Andělské hory je velmi jednoduché: stačí odbočit ze silnice Praha – Karlovy Vary (č. 6 / E48); těsně před karlovarským letištěm a sjezdem do města je popsaná odbočka a i kdyby nebyla, nemůžete správné místo minout, protože kopec s hradem je vidět už zdaleka. Parkovat lze na náměstí u kostela, odkud nahoru k hradu vede stezka.

Andělská Hora
Hrad Andělská Hora založili koncem 14. století Rýzmburkové a slibovali si od něj lepší ochranu svého rozlehlého panství. Zanedlouho však hrad změnil majitele a v době husitských válek se ho zmocnil známý hejtman Jakoubek z Vřesovic, jenž si z hradu udělal základnu pro četné více či méně loupeživé výpady do kraje a bohatou kořist skrýval ve zdech hradu. Po roce 1437 hrad patřil Šlikům, kteří ho důkladně přestavěli, ovšem dlouho se z oprav neradovali, neboť hrad prodali králi Jiřímu z Poděbrad. Ten si však nového majetku také příliš neužil, protože roku 1466 se Andělské Hory zmocnil Jiřího velký nepřítel, Jindřich II. z Plavna. To byl důvod, proč o tři roky později královské vojsko hrad dobylo.

Po čase však pánové z Plavna získali hrad zpět a v 80. letech 15. století pod ním založili městečko, jež bylo s hradem spojeno rampou a dřevěným mostem. Místo se stalo významným centrem panství, hrad byl pozdně goticky přestavěn a rozšířen. Byla to drahá stavba, a tak po polovině 16. století museli plavenští páni hrad kvůli dluhům prodat. V době stavovského povstání patřil hrad k centrům protihabsburské opozice, po porážce stavů připadl hrad Heřmanu Černínovi z Chudenic. Ten však na hradě již nesídlil, zvláště pak poté, co hrad v roce 1635 zpustošili Švédové. Konečnou zkázou byl požár v roce 1718, který se větrem přenesl na hrad z městečka. Hrad kompletně vyhořel a už nebyl opraven. Zachovaly se dvě vstupní brány, zříceniny paláce a obytných budov horního hradu.

Andělská Hora - vstupní brána Andělská Hora - ruiny paláce

Město po několika požárech postupně upadalo, až se z něho stala pouhá ves. Původně pozdně gotický kostel svatého Archanděla Michaela byl po požáru roku 1718 nově postaven a výrazně upraven po dalším požáru roku 1890. Poblíž stojí fara z roku 1719. Nejzajímavější památkou obce je hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice postavený na půdorysu trojúhelníku slavným stavitelem G. B. Alliprandim v letech 1676 – 1712. Andělská Hora je dodnes oblíbeným výletním místem a bylo tomu tak i v minulosti. Rád sem chodíval třeba i Johann Wolfgang Goethe, který tu roku 1786 oslavil své 37. narozeniny.

Výhled z Andělské Hory
Na hrad je volný vstup, tudíž tam můžete vyrazit kdykoli. Nejlepší jsou jasné dny na podzim, kdy si můžete užít a také vyfotografovat nejen hrad, ale i daleký výhled do kraje. Fotografovat se v zásadě dá čímkoli, nejsou zde žádné speciální podmínky. Já jsem použil – tak jako obvykle – kinofilmovou zrcadlovku a barevný film, protože začátek podzimu si barvy „zaslouží“. Zajisté lze fotografovat černobíle, digitálně, jakkoli. Dokonce se dá jít na hrad jen tak bez přístroje a fotografovat očima, protože takové snímky nikdy nezkazíte.

Snímky byly pořízeny kinofilmovou zrcadlovkou Nikon F65 s objektivy AF Nikkor 28–100mm f/3.5–5.6 a Voigtländer AF Ultragon 19–35mm f/3.5–4.5 na materiál Fuji Reala 100.
Použitá mapa: Turistický autoatlas 1:100.000

Napsat komentář