Kurz Aranžovaná fotografie zvířat

Poslední říjnový víkend proběhl v Křižánkách na Vysočině kurz Aranžovaná
fotografie zvířat pod vedením jednoho z našich nejúspěšnějších fotografů zvířat
současnosti Rostislava Stacha.

Rostislava Stacha asi není nikomu, kdo se alespoň okrajově zajímá o fotografování zvířat, třeba představovat, všem ostatním pak doporučuji navštívit jeho webové stránky Fotolovy. Protože za něj hovoří především výsledky jeho práce, je o kurzy jím pořádané tradičně velký zájem a ani já jsem příliš neváhal, když se mi naskytla příležitost se toho prozatím posledního zúčastnit.

Jak jsem se již zmínil, celá akce proběhla na Vysočině v obci Křižánky a jejím okolí. Kurz začínal již v pátek večer vzájemným seznámením, při němž se každý účastník mohl prezentovat několika promítnutými fotografiemi. Poté Rosťa pohovořil o tom, co si vlastně pod pojmem aranžovaná fotografie zvířat představit, jaké výsledky může tato metoda nést, jaká naopak skrývá úskalí a jakých chyb se může fotograf dopustit. V neposlední řadě došlo také na etickou stránku věci, zejména pak problematiku vydávání aranžovaných fotografií za snímky z volné přírody. Po tomto užitečném úvodu už mimo oficiální program kurzu následovalo promítání Rosťových fotografií z Aljašky, kam vyrazil nedávno za medvědy a příjemné povídání o všem možném (byť hovor se samozřejmě stále stáčel k fotografování zvířat, které bylo očividně pro většinu účastníků primární disciplínou).

Hlavní část programu proběhla v sobotu. Dopoledne jsme si vyzkoušeli fotografování dravých ptáků, konkrétně puštíka obecného a luňáka hnědého, aranžovaných v přirozeném prostředí. Odpoledne bylo na programu fotografování letovek majestátních králů nebe, orlů mořského a stepního a před rychle se blížícím soumrakem jsme ještě stihli předvedení raroha velkého a káně lesního. Po setmění pak došlo na jednu speciálnější techniku, a to fotografování výra velkého v letu s použitím blesků, což je postup, který se s ohledem na obvyklou noční aktivitu sov uplatňuje i ve volné přírodě.

Orel stepní Výr velký
Orel stepní v letu Noční fotografie výra velkého pořízená s pomocí blesku.

Ještě týž večer jsme si vybrali po jedné ze svých fotografií, kterou pan Jozek Lucák z Centra FotoŠkoda každému vytiskl ve formátu A3+, což je poměrně příjemný bonus (ovšem na druhou stranu si nejsem jist, jestli mi ještě budou ty moje směšně malé doma tištěné “á-čtyřky” stačit :-)) Současně také došlo na krátký, ale zajímavý úvod do problematiky předtiskové přípravy.

Na neděli byl naplánován již jen dopolední program, kdy jsme se opět věnovali jak klasické aranžované fotografii (s úžasným miniaturním výrečkem malým, kalousem ušatým a také kánětem na újedi), tak letovkám, opět s orlem mořským v hlavní roli, tentokrát ovšem u nedalekého rybníka. Příjemným zpestřením na závěr byla možnost fotografovat volavku popelavou.

Výreček malý Volavka popelavá
Výreček malý Volavka popelavá

Celý program byl opravdu velmi zajímavý, a to zejména díky Rosťově naprosté a na dnešní dobu skoro až neuvěřitelné ochotě podělit se dopodrobna o své dlouholeté zkušenosti a znalosti. Velkou zásluhu má také sokolník Jan Kuchynka z Obory Žleby, který předvedl nádherné ptáky ve výtečné kondici a velmi trpělivě plnil všechna naše možná i nemožná přání (samozřejmě s ohledem na možnosti zvířat, což je vždy to nejdůležitější). Přičteme-li k tomu příležitost vyzkoušet si techniku zapůjčenou dle našich předběžných “objednávek” Centrem FotoŠkoda, pak je výsledný dojem výtečný. Jediné, co by sneslo výrazné vylepšení, je počasí, které nám příliš nepřálo, ale to si dopředu vybrat nešlo. Tak tedy snad příště, protože nepochybuji, že se nějakého dalšího kurzu s Rosťou Stachem rád znovu zúčastním.

Fotografie orla stepního a výra velkého Hana Pacovská.

Napsat komentář