Lázně pro pozitivní zvětšovací materiály

V předchozím díle jsme si představili dvě rozdílné technologie použitelné pro získání zvětšenin z diapozitivů. Nyní se podíváme na postupy zpracování obou typů materiálů.

Chromogení materiály

Jak bylo řečeno dříve, chromogenní zvětšovací materiály jsou ve své podstatě analogické materiálům pro proces E-6. Podle toho se také zpracovávají – materiály se musí vyvolat černobílou vývojkou, zazávojovat, vyvolat barvotvornou vývojkou, vybělit, ustálit a vyprat. Stejně jako v případě procesu E-6, lze některé kroky sloučit a získat tak zkrácenou verzi procesu.

Nezkrácená verze procesu se označuje zkratkou R-3. V originální verzi od Kodaku vyžaduje pro kritické kroky teplotu 38 °C a skládá se z deseti lázní (včetně praní). Závojování před barvotvornou vývojkou se provádí druhou expozicí bílým světlem. Takto složitý proces není samozřejmě určen pro domácí amatérské zpracování. Kompatibilní chemikálie a papíry pro tento proces dodává také Agfa a Fuji.

Pro domácí zpracování vyvinul Kodak zjednodušenou verzi označovanou zkratkou R-3000. V této podobě proces obsahuje první vývojku, druhou vývojku a bělící ustalovač. Závojování se provádí chemicky přísadami v barvotvorné vývojce. S touto zkrácenou verzí lze pracovat v širším teplotním rozsahu 30 – 38 °C, Kodak ale doporučuje pro optimální kvalitu standardní teplotu 38 °C. Při 30 °C se navíc doba zpracování neúměrně prodlužuje (22 min.!), ale ani při zvýšené teplotě nečekejte bleskovou rychlost (při 38 °C proces trvá 11 min. 40 s). Proces lze provozovat v bubnech, hlubokých tancích nebo miskách. Při zpracování v bubnech se ale proces komplikuje třemi praními po první vývojce a dvěma po druhé vývojce, takže je to celkem pracné. Při práci v miskách nebo hlubokých tancích stačí jedno praní po každé lázni.

Teplota (°C) Předpírka 1. vývojka 1. praní 2. praní 3. praní 2. vývojka 1. praní 2. praní Bělící ustalovač Praní Celkem
30 0:30 2:45 0:20 0:20 0:20 8:30 0:20 0:20 4:00 2:15 21:40
31 0:30 2:30 0:20 0:20 0:20 7:55 0:20 0:20 3:45 2:15 18:35
32 0:30 2:15 0:20 0:20 0:20 6:55 0:20 0:20 3:30 2:15 17:05
33 0:30 2:00 0:20 0:20 0:20 5:55 0:20 0:20 3:15 2:15 15:35
34 0:30 1:45 0:20 0:20 0:20 5:35 0:20 0:20 3:00 2:15 14:45
35 0:30 1:45 0:20 0:20 0:20 5:25 0:20 0:20 2:45 2:15 14:10
36 0:30 1:30 0:20 0:20 0:20 4:55 0:20 0:20 2:30 2:15 13:20
37 0:30 1:30 0:20 0:20 0:20 4:40 0:20 0:20 2:15 2:15 12:50
38 0:30 1:15 0:20 0:20 0:20 4:00 0:20 0:20 2:00 2:15 11:40
Tabulka 1: Průběh procesu R-3000 při zracování v bubnech

Lázně pro proces R-3 se dodávají pouze ve velkých objemech (100 l). Pro verzi R-3000 Kodak nabízí “R-3000 Processing Kit” na 5 l za cca 4100 Kč. Kapacita této sady by měla stačit na 150 listů formátu A4. Pro proces R-3000 lze dále použít kompatibilní lázně od Tetenalu, který taktéž dodává 5ti litrový kit za cca 2600 Kč, udávaná kapacita je v tomto případě 1 – 2 m2 papíru na 1 litr lázní.

Vybělovací materiály

Princip fungování vybělovacích materiálů je popsán v minulém díle. Jen připomenu, že materiál musí být vyvolán černobílou vývojkou, vybělen a ustálen. Proces je po chemické stránce mnohem jednodušší a také rychlejší. Materiály vyrábí Ilford a k nám je dováží firma Fomei.

POZOR! Vybělovací lázeň je velmi agresivní. Koncentrát obsahuje cca 25% kyseliny sírové, pracovní roztok cca 5%. Na místě je nejvyšší opatrnost, při ředění použijte rukavice a ochranné brýle. Před vylitím použitou vybělovací lázeň zřeďte. Vybělovací lázeň koroduje všechny konstrukční kovy s výjimkou titanu. Ani smalty nejsou dlouhodobě odolné – pozor na vany a umyvadla! Běžné plasty (polyethylen, polypropylen, polyvinylchlorid, polymethakrylát) jsou dostatečně odolné.

Ilford vyrábí vybělovací materiály ve dvou verzích – Classic a Rapid. Pro každou je určen zvláštní proces, lázně nejsou vzájemně zaměnitelné!

Pro zpracování materiálů Ilfochrome Classic jsou určeny procesy označené zkratkami P-3, P-3X a P-30. Rozdíl mezi těmito třemi verzemi je ve způsobu regenerace. Lázně pro proces P-3 se dodávají jako kapalné koncentráty pro přípravu pracovních roztoků a regenerátorů pracovních roztoků. Lázně pro verzi P-3X se dodávají ve formě koncentrátů pro regenerátory a startéry. Pracovní roztoky pro první nasazení se v tomto případě získají z regenerátorů přídavkem startérů a vody. Verze P-30 není určena pro regeneraci. Dodává se jako sada pro objem 2 x 1 l lázní (cca 1000 Kč) a je určena pro jednorázové použití v domácích amatérských laboratořích. Verzi P-30 lze použít v širším teplotním rozsahu a pracovní teplota nemá vliv na kvalitu výsledku, pouze se mění čas pobytu v jednotlivých lázních.

Společným znakem všech procesů P-3 je poněkud pomalejší průběh jednotlivých kroků a nutnost zařazení praní mezi jednotlivé kroky. Přesto je proces daleko jednodušší a rychlejší než zpracování chromogenních materiálů.

Krok Čas – Teplota
24°C 30°C
Vývojka 3 min 2 min
Praní 0,5 min 0,5 min
Bělič 3 min 2 min
Ustalovač 3 min 2 min
Praní v tekoucí vodě 3 min 2 min
Tabulka 2: Průběh procesu P-30

Pro zpracování materiálů Ilfochrome Rapid je určen proces P-4. Je to modernější varianta vybělovacího procesu, která je velmi rychlá – mezi jednotlivými kroky nevyžaduje praní! Použité lázně se při smíchání vzájemně neutralizují, nevzniká žádný nebezpečný ani škodlivý odpad. Průběh procesu shrnuje tabulka 3, jednoduchost procesu je jasná nepotřebuje komentář.

Krok Čas Teplota Regenerace
Papírová podložka Průhledná podložka Papírová podložka Průhledná podložka
Vývojka 35 ± 1.5 s 60 ± 3 s 39 ± 0.5°C 300 ml/m2 550 ml/m2
Bělič 35 ± 1.5 s 60 ± 3 s 39 ± 0.5°C 300 ml/m2 550 ml/m2
Ustalovač 35 ± 1.5 s 60 ± 3 s 39 ± 0.5°C 300 ml/m2 550 ml/m2
1. praní 35 ± 1.5 s 60 ± 3 s 36 ± 3°C 1250 ml/m2 2500 ml/m2
2. praní 35 ± 1.5 s 60 ± 3 s 36 ± 3°C
Tabulka 3: průběh procesu P-4

Vynecháním bělící lázně je možné zpracovat normální černobílý papír, takže nemusíte při ČB práci měnit chemikálie (to je ale v amatérských podmíkách vzhledem k ceně chemikálií poněkud luxus). Regenerační roztoky mají stejné složení, jako pracovní, ředění a dávkování je proto jednoduché a s menší možností omylu.

Zájemcům o vybělovací procesy bych doporučil začít s procesem P-30, vše si v klidu v malém objemu vyzkoušet. Nevýhodou procesu P30 je jeho vyšší cena materiálů i lázní. Pokud budete s výsledky P-30 spokojeni, tak přejděte na proces P-4, který je rychlejší a levnější.

1 komentář u „Lázně pro pozitivní zvětšovací materiály“

  1. velmi zajímavé!!! Pár dotazů

    Jak je to nyní s dostupností na trhu a cenou? Neobjevila se nějaká novinka? Důvodem zvětšování z inverzních materiálů byla větší kvalita inverzní emulze filmu než u negativu? Co byjste poradil člověku který požaduje velmi kvalitní fotografie bez ohledu na cenu? Fotit na negativ nebo na pozitiv?
    Jinak velmi přínosný článek neměl jsem ani potuchy,že podobné procesy pro amatery existují…
    Děkuji

    Odpovědět

Napsat komentář