Martin Evening: Adobe Photoshop 5.5 for photographers

Jediná kniha o Photoshopu, zaměřená specificky na fotografy. Přihodil jsem ji do nákupního košíku na amazon.com, k pravidelné měsíční dávce DVDček a tady jsou první postřehy.

Martin Evening: Adobe Photoshop 5.5 for photographersKniha je rozdělena do tří hlavních částí (sections):

1. Základy Photoshopu (Photoshop fundamentals)
2. Základní úpravy obrazu (Basic image corrections)
3. Pokročilé techniky (Advanced techniques)

Celkový rozsah knihy je 376 stránek. Kniha má lepenou vazbu (paperback) a je vytištěna na kvalitním papíře s množstvím doprovodných obrázků – převážně ukázek a screensotů. Součástí knihy je i Mac/PC CD, které obsahuje obrázky a ostatní materiály k ukázkám popsaným v knize, několik ukázek práce s Photoshopem (jako QuickTime filmy) a navíc i testovací verze některých softwarových produktů, zmíněných v textu knihy.

Celkový dojem

Popsané postupy a triky jsou zaměřeny především na uživatele Adobe Photoshopu 5.5 (jak je ostatně zřejmé z názvu) a to jak na platformě Mac OS, tak Wintel. Některé kapitoly jsou sice obecnější a užitečné i pro uživatele jiných produktů, ale celková orientace na Photoshop je skutečně velice výrazná. Bez větších problémů je možno použít knihu pro práci s Photoshopem 5.0 a novějšími verzemi. Starší verze nepodporují některé popisované funkce a při práci s nimi je třeba volit jiné metody.
Zaměření “for photographers” se projevuje hlavně naprostou absencí zmínek o použití Photoshopu ke kreslení obrázků a podobným činnostem (které jeden můj kolega označuje jako zneužívání Photoshopu). Vše je jednoznačně orientováno na zpracování fotografií.

Ve většině kapitol je patrné zaměření spíše na profesionální fotografy, protože se téměř automaticky předpokládá využití zpracovávaných obrázků v reklamě a jejich profesionální tisk. To ale v žádném případě není na závadu – v nejhorším příslušné pasáže prostě přeskočíte.

Stručný popis jednotlivých sekcí knihy

Základy Photoshopu (Photoshop fundamentals)

Tato sekce je nejdelší – zabírá 162 stránky a je rozdělena do sedmi kapitol. Hlavní témata této sekce jsou tři:

  • teoretický výklad pojmů používaných v digitálním zpracování obrazu
  • metody získávání (digitalizace) a tisku obrazu
  • nastavení prostředí Photoshopu

Značná pozornost je věnována color managementu jak v obecné rovnině, tak z hlediska správné práce s barvami v Photoshopu. Lépe napsaný a pochopitelnější úvod do color managementu jsem zatím neviděl a i kdyby zbytek za moc nestál (což rozhodně není pravda), tuto knihu se vyplatí koupit jen kvůli této kapitole.

Kapitoly zabývající se digitalizací obrazu jsou zaměřeny hlavně na využití scannerů. Dost pozornosti je věnováno i digitálním přístrojům, stručně je popsán i systém Kodak Photo-CD. Část věnovaná tisku se zabývá hlavně využitím inkoustových tiskáren pro účelu tisku náhledů.

Závěrečná část této sekce se zabývá různými formáty pro ukládání souborů a jejich vhodností pro různé účely.

Základní úpravy obrazu (Basic image corrections)

Nejkratší sekce se věnuje hlavně základnímu nastavení barevnosti obrazu, možnostem záchrany poškozených snímků a základním technikám použitelným pro digitální fotomontáž.

Najdete zde například návody na změnu barevnosti, práci s černobílým obrazem (např. kolorování a tónování). V poslední kapitole této sekce jsou velmi přehledným a srozumitelným způsobem popsány základy práce s vrstvami, maskami, cestami a alfa kanály.

Pokročilé techniky (Advanced techniques)

První část této sekce se zabývá zvýšení produktivity práce. Najdete zde přehled klávesových zkratek, popis práce s uživatelsky definovanými akcemi a základů dávkového zpracování.

Druhá část je věnována náročnější práci s černobílým obrazem (duotone, simulace infračerveného filmu apod).

Další kapitoly se zabývají pokročilými možnostmi vrstev (layer effects) a sekci uzavírá přehled použití základních filtrů, které jsou součástí standardní konfigurace Photoshopu.

Závěr

Závěr je jednoduchý: pokud pracujete s Photoshopem, tuto knihu si prostě kupte. Rozhodně se to vyplatí, protože i v případě, že se považujete za zkušeného uživatele Photoshopu najdete zde dost zajímavých tipů a návodů.

Vydal: Focal Press, 2000

Napsat komentář