Optika pro velký formát

Abychom si vybrali vyhovující optiku, musíme o ní něco vědět, což v moři nabídek není zrovna snadná záležitost. Chceme-li zakoupit optiku starších generací, je situace ještě nepřehlednější. Proto se pokusíme lehce poodhalit roušku tajemství.

Výběr velkoformátové optiky se pro fotografa v naší zemi stává poněkud sysifovským úkolem. U starších objektivů většinou chybí dokumentace, jindy zase neodborné zásahy našich předchůdců dokonale zmaří kdysi vynikající objektiv. U nové optiky pro změnu narážíme na neflexibilní prodejce, kteří se bojí dopředu optiku objednat, a tak nemáme možnost si svůj objektiv vyzkoušet a vybrat. Proto se pokusím alespoň částečně osvětlit, jaké konstrukce objektivů se pod konkrétními názvy různých výrobců skrývají a co od nich můžeme očekávat. Vyhneme se nejjednoduším konstrukcím z přelomu devatenáctého století a pro naši práci budeme uvažovat o optice poválečné (od 50. let). Ze starší předválečné optiky se budeme zajímat jen o nejlepší konstrukce, které ve své době vynikly nad ostatní.

Základní typy objektivů

Moderní objektivy pro velký formát vycházejí až na vyjímky ze čtyř základních typů. Jsou to:

  • tmelený triplet
  • symetrický anastigmat
  • Gausův objektiv
  • teleobjektiv

Tmelený triplet

Tmelený triplet
V původní podobě pouze triplet složený ze tří samostatně stojících čoček, který se od začátku 20. století rozvíjí do vícečočkových tmelených kombinací, z nichž základní a nejrozšířenější je typ Tessar, novější a složitější pak typ Sonnar. K vlastnostem tripletů patří velmi ostrá kresba, vysoká světelnost (do f/3,5) a obrazový úhel kolem 55 stupňů. Většina výrobců ho zavádí jako svůj základní objektiv normální ohniskové délky. Sonnar je pro velký formát vyráběn jako teleobjektiv.

Symetrický anastigmat

Symetrický anastigmat
Z původního tmeleného dvoučleného objektivu se postupně skupiny rozrůstají a jednotlivé čočky roztmelují. Typický je sudý počet skupin a čoček. Je základem pro konstrukce širokoúhlých a technických objektivů. Jeho vlastnostmi jsou velký zorný úhel až do cca 100 (dnes i 120) stupňů u širokoúhlých a kolem 70 stupňů u ostatních objektivů, většinou homogenní kvalita obrazu, snažší možnost provádění optických korekcí a oproti tripletům mírně měkčí kresba. Jeho použití je ve statické fotografii téměř univerzální. Dovoluje značně clonit, beze ztrát přecházet do makrorežimu a díky velkému obrazovému úhlu největší stranový posun.

Gausův objektiv

Gausův objektiv
Počáteční konstrukce symetrická, postupně přibývá čoček a dochází k asymetrii. Využívá se zejména pro nejsvětelnější základní objektivy (až f/2,8). Tato vlastnost je také jeho hlavní předností. Obrazový úhel a ostrost má nižší, nežli triplet. Umožňuje lepší korekce i pro okrajové partie obrazu, tím pro změnu triplet předčí. Reportérské velkoformátové objektivy tohoto typu se postupně staly slepým ramenem a od osmdesátých let je doménou “Gausů” již jen střední a malý formát.

Teleobjektiv

Teloobjektiv

Jeho konstrukce má hlavní rovinu před přední pupilou, čímž se zkracuje vzdálenost od citlivé vrstvy. Naproti tomu jeho stavební délka je větší, nežli u ostatních. Zadní člen zvětšuje projekci předního členu. Zásadní vlastností je malý zorný úhel, obvykle do 30 stupňů, a optické korekce jsou méně snadné, což se projevuje v mírném zaostávání optické kvality za klasickými ohnisky.

Skupiny objektivů podle stáří

Starší generace objektivů.

Tuto skupinu tvoří objektivy od druhé poloviny čtyřicátých let do konce let semdesátých. Poznáme je podle chromované povrchové úpravy (někdy leštěný hliník) v kombinaci s černým lakem. Kde jsou objektivy černě lakované kompletně, jde o lak lesklý. Označení typu a ohniska se světelností plus výrobní číslo jsou na vnitřní straně objímky viditelné zepředu. Antireflexní úprava je jednoduchá. Pro úplnost dodám, že nejstarší předválečné objektivy jsou v kompletní černé úpravě bez antireflexních vrstev a samostatně se prodávají jen ojediněle. Většinou je koupíme jako součást kamery. Z této skupiny kupujeme raději jen Tessary a Dagory.

V následující tabulce uvádím pro jednotlivé typy a nejrozšířenější výrobce konkrétní názvy objektivů.

typ / výrobce CARL ZEISS SCHNEIDER VOIGTLÄNDER RODENSTOCK
tmelený triplet Tessar, Sonnar Xenar Color Skopar, Heliar, Apo Lanthar Ysar, Ysarex
symetrický anastigmat *širokoúhlý *Biogon *Angulon, *Super Angulon, Symmar   *Perigon, Sironar
Gausův objektiv Planar Xenotar   Heligon
teleobjektiv Tele Tessar Tele Arton, Tele Xenar Telomar Rotelar

Objektivy u nás méně rozšířených výrobců:

Typ Tessar – Anticomar (Plaubel), Culminar (Stenheil), Ektar (Kodak), Primotar (Meyer), Travenar (Schacht).
Symetrický anastigmat – Aristostigmat, Doppel Anastigmat (Meyer), Dagor (Goertz), Homocentric (Ross).
Teleobjektiv – Tele Makinar (Plaubel).

Nové generace objektivů

Do této skupiny zařadíme objektivy posledních dvou generací, které již mají MC antireflexní úpravu. Povrch je většinou pokryt matnou černí a označení je umístěno na vnější straně objímky.

Optická kvalita moderních objektivů je velmi vysoká a vyrovnaná. Většina současných objektivů je apochromaticky korigována a dává značně vyvážený výsledek v celém obrazovém poli. Nejčastěji se používá (a to i pro dlouhá ohniska) symetrických anastigmatů a triplety s teleobjektivy byly vytlačeny na okraj pro specifické použití. Oblíbenost tripletů však přiměla nejsilnějšího výrobce, aby se k jejich výrobě vrátil, a tak můžeme znovu používat nové Xenary v ohnisku 150mm a 210mm. Rodenstock zase nabízí cenově velmi příznivý a opticky jednoduchý triplet Geronar.

Současné objektivy i s technickými parametry naleznete na těchto stránkách – Schneider-Kreuznach, Rodenstock, Nikkor , Fujinon, Congo.

Kromě uvedených snímacích objektivů jsou nabízeny ještě speciální objektivy pro digitální snímání a makroobjektivy. Další skupinou jsou objektivy reprodukční. Jak jsem již psal, jsou korigovány pro snímání v oblasti blízké poměru 1:1 a jejich světelnost je od f/9. Příkladem může být Apo Artar, G-Claron, Apo Ronar, Apo Tessar nebo Apo Germinar. Tyto konstrukce pořizujeme výhradně pro reprodukční práci, případně pro snímámí blízkých objektů.

Další skupinou jsou objektivy bez závěrek. Patří sem především levné objektivy Carl Zeiss DDR a některé starší Schneiderovy objektivy. Při jejich výběru musíme respektovat rozměr zadní obruby se závitem, kterou pak budeme objektiv šroubovat do závěrky.

Dezorientovat nás mohou objektivy známých výrobců Schneider a Rodenstock dodávané pro některé výrobce kamer. Jedná se o známé konstrukce s odlišným označením, kupříkladu Sinaron (Sinar), Caltar (Calumet), Technikar (Linhof), atd. Tyto objektivy se u nás objevují ovšem poměrně zřídka.

Centrální závěrky

U starších objektivů jsou nejrozšířenější závěrky Compur, Synchro-Compur, Compound a Ilex. Jsou to mechanické strojky vysoké kvality a značné trvanlivosti. Závěrka je opatřena irisovou clonou a časy 1-1/500s a B u velikosti 00 a 0. Velikost 1 má časy 1-1/400s, B a T, velikost 3 pak 1-1/250s, B a T a velikost 4 pak 1-1/75s, M, B a T.

Moderní objektivy jsou zasazovány nejčastěji do levnějších závěrek Copal nebo do nových závěrek Compur. Méně častěji do závěrek Horsemann a Prontor Professional. Přehled parametrů současných závěrek naleznete na stránkách firmy Schneider Optics.

Vybíráme objektivy

Při výběru objektivu musíme uvážit dvě základní kritéria. V první řadě pro jakou práci ho hodláme využívat, v druhé pak, jaký obrazový úhel potřebujeme pokrýt. Pokud se nespokojíme s objektivem jedním, budeme nejspíš víceméně kopírovat základní požadavky na optické vybavení kamery, a proto vybírat objektivy tři (širokoúhlý, normální a dlouhoohniskový).

Chceme-li dokonale využít technických možností kamery, volíme pro první dvě ohniska vždy symetrické anastigmaty a pro ohnisko dlouhé můžeme již použít i tmeleného tripletu typu Tessar. Pokud si zakládáme především na nejvyšší ostrosti (zejména krajináři), opatříme kameru tmeleným tripletem i pro základní ohnisko. Teleobjektivů používáme jen pro nejdelší ohniska, kde by nám kamera nedovolila kvůli výtahu použít ohnisko klasické. Jestliže nám záleží především na dokonalém barevném podání, musíme si připlatit na objektivy posledních dvou generací.

Honba za vysokou světelností, u velkého formátu zcela nepatřičná, nás bude stát na cestách hodně fyzické námahy. Pro srovnání: Sironar 5,6/100 = 195g, Planar 2,8/100 = 400g. Nejrozšířenější světelnost f/5,6 proto můžeme považovat za vyhovující standard. Nejsvětelnější objektivy využijí především ortodoxní reportéři s ručními kamerami. Objektivy se světelností nižší nežli 8 se hodí naproti tomu již jen pro dostatečně osvětlené prostředí, především z důvodu zaostřování.

Rozhodnete-li se pro výběr nové optiky, důkladně si prostudujte materiály výrobců. Při samotném nákupu jste již odkázáni na přímou volbu a na objednávku vám prodejce objektiv dodá. Volbou mezi třemi nejrozšířenějšími výrobci se rozhodně nemůžete splést.

Napsat komentář