Bruce Fraser: RAW s programem Adobe Photoshop CS

Recenze knihy Bruce Frasera.

RAW s programem Adobe Photoshop CS - obálka
Hned úvodem musím zkonstatovat, že kniha Bruce Frasera RAW s programem Adobe Photoshop CS (v originále Real World Camera RAW with Adobe Photoshop CS), kterou v českém překladu vydal Zoner Press, je po dlouhé době první knihou o digitální fotografii, která se mi dostala k recenzi a opravdu mě potěšila. Jak Bruce Fraser, tak i Zoner Press odvedl velmi dobrou práci a vznikla po všech stránkách kvalitní odborná publikace v češtině, což mezi knihami vydávanými v dnešní době zdaleka není pravidlem.

Bruce Fraser je mezinárodně uznávaný guru v oblasti digitální fotografie a grafiky a správy barev. Je spoluautorem dvou vysoce úspěšných knih – Real World Color Management a Real World Adobe Photoshop, z nichž především ta první se stala ve své oblasti klíčovou publikací, která – alespoň prozatím – nemá konkurenci. Na Fraserovi je mi velice sympatické to, že ačkoli jsou jeho knihy vysoce prakticky zaměřené, klade důraz na pochopení principu fungování věcí a věnuje dostatek místa teoretickým základům. Má nejen bohaté praktické zkušenosti, svému oboru rozumí a dobře ví, o čem mluví, ale také dokáže informace dobře utřídit, vybrat to podstatné a srozumitelně a jasně vysvětlit i poměrně komplikované věci, aniž by se uchyloval k příliš hrubým zjednodušením.

Kniha RAW s programem Adobe Photoshop CS za dvěma výše zmíněnými tituly v ničem nezaostává. Jde o spolehlivý, podrobný, ucelený a přehledný zdroj cenných informací, kterých může být obtížné se dopídit jinde. Samozřejmě ale – stejně jako jakákoli jiná – není tato kniha vhodná úplně pro každého. Ocení ji především středně a více pokročilí čtenáři. Svým obsahem je určena hlavně náročnějším fotoamatérům a profesionálům, kteří už mají s digitální fotografií trochu zkušenosti, snaží se dosáhnout maximální technické kvality svých snímků a chtějí vytěžit ze svého digitálu co nejvíce. Fraser předpokládá, že čtenář je již obeznámen se základy zpracování fotografií ve Photoshopu a není mu cizí používání funkcí jako Úrovně a Křivky či vrstev úprav, ví o tom, že existují různé barevné prostory a profily, apod. A i pokročilý čtenář se musí připravit na to, že nejde o žádné oddechové čtení. Ani Fraserův talent podávat informace stravitelnou formou nedokáže nic změnit na tom, že podrobný popis fungování a ovládání komplikovanějšího programu řádně procvičí paměť a vyžaduje od čtenáře značnou dávku koncentrace a odhodlání, pokud ho chce celý přelouskat.

Nejedná se přitom ale ani zdaleka jen o pouhý popis pluginu Adobe Camera Raw (který standardní součástí Photoshopu CS). Záběr knihy je mnohem širší. Fraserovým cílem je pomoci čtenářům, aby si ve Photoshopu vybudovali efektivní kompletní pracovní tok pro práci s fotografiemi pořízenými v RAW formátu, od úvodního stahování a třídění nafocených snímků přes konverzi RAW dat na obrázky ve finální podobě až po správu archivu fotografií. Detailně popisuje a rozebírá postupy, které on sám v praxi používá, a dělí se o praktické zkušenosti, jež získal. Neomezuje se při tom jen na pouhé strohé popisy menu a návody k použití patřičných funkcí ve Photoshopu, ale snaží se čtenáři i vysvětlit, jak věci fungují, proč je podle něho dobré dělat něco tak či onak a jak si může čtenář případně sám uvedené postupy přizpůsobit svým vlastním potřebám.

V první kapitole Fraser čtenáře seznámí s tím, jak RAW data vypadají a co obnáší jejich zpracování na obraz ve finální podobě. Další dvě kapitoly jsou pak věnované samotnému Camera Raw – jeho principům a používání. Následuje kapitola, ve které je podrobně popsán Prohlížeč souborů, důležitá součást Photoshopu CS, která Photoshop z prostého grafického editoru povýšila na komplexní nástroj, který vedle editování obrázků dovoluje i efektivně zacházet s větším množstvím obrazových dat – umožňuje obrázky třídit, organizovat, vyhledávat, přidávat k nim klíčová slova a jiné informace a provádět další operace žádoucí při správě obrazového archivu. Na tuto kapitolu pak navazuje další, která se věnuje celkovému pracovnímu toku při snímání do RAW. Jedna celá kapitola je věnovaná metadatům – EXIF informacím a XMP souborům obsahujícím další informace o digitální fotografii. Závěrečná, sedmá kapitola je pak o automatizaci operací, bez které by fotografování do RAW bylo krajně nepraktické.

Hodláte-li knihu přečíst celou od začátku až do konce, připravte se na to, že místy je text trochu repetitivní. Například o tom, jaké nástroje k automatizaci Photoshop nabízí a jak se zhruba používají, se dočtete už na několika místech před tím, než se dostanete k závěrečné kapitole, která je podrobněji popisuje. To ale není příliš na škodu věci. Přispívá to k tomu, že relevantní informace jsou pohromadě a čtenáři to pomůže zapamatovat si nejpodstatnější fakta, která by se jinak mohla ztratit v záplavě jiných informací. Jak by řekla teta Kateřina, opakování je matka moudrosti.

Real World Camera Raw with Adobe Photoshop CS - obálka Camera RAW with Adobe Photoshop CS2 - obálka

Jak název jasně napovídá, jde o knihu o práci s RAW výhradně ve Photoshopu CS (až na obecný úvod o RAW na začátku). Existuje řada jiných programů, které dokáží RAW soubory konvertovat, umožňují spravovat archivy RAW souborů apod. A Photoshop není zrovna levný. Nicméně strategie firmy Adobe, která v poslední době začala klást velký důraz na integraci nástrojů a – mimo jiné – ve verzi CS výrazně vylepšila Prohlížeč souborů, takže z něho udělala opravdu použitelný nástroj pro správu obrazových dat a schopného pomocníka při automatizovaném zpracování, učinila z pluginu Camera Raw standardní součást Photoshopu. Zároveň Adobe věnuje obrovské úsilí tomu, aby Camera Raw podporoval pokud možno všechny používané modely digitálních fotoaparátů, včetně jak těch úplně nejnovějších, tak i těch, které jsou dnes už považované za zastaralé a s jejichž podporou si někdy už i samotný výrobce neláme hlavu. Tím změnila Photoshop, který je už po léta v profesionálních kruzích nejpoužívanějším grafickým editorem a zlatým standardem, se nímž jsou všechny ostatní podobné programy porovnávány, v daleko univerzálnější nástroj a pro seriózní fotografy, kteří přešli na digitál, v nástroj mnohem atraktivnější a cenově přijatelnější. Prakticky jediným RAW konvertorem, který nabízí stejné či větší možnosti než Adobe Camera Raw a plně vyhovuje požadavkům práce na profesionální úrovni, je v dnešní době Capture One stojící v plné verzi zhruba stejně jako celý Photoshop. Kvalitní příručka, jako je RAW s programem Adobe Photoshop CS, která podrobně obeznámí s možnostmi Adobe Camera Raw a dalších relevantních součástí Photoshopu, dokáže užitnou hodnotu Photoshopu ještě zvýšit.

Jediný problém je v tom, že Photoshop se vyvíjí rychle a životnost příruček zabývajících se konkrétní verzí je tudíž velmi omezená. Pro český překlad toto platí dvojnásob. Než se podaří vydat příručku v češtině, je na trhu nová verze programu. A vzhledem k tomu, že jak Camera RAW, tak i Prohlížeč souborů se v nové verzi Photoshop CS2 dočkaly nezanedbatelných inovací (Prohlížeč souborů integrovaný ve Photoshopu byl nahražen nezávislým Adobe Bridge, RAW soubory je možné dávkově konvertovat na pozadí, zatímco ve Photoshopu děláte něco jiného atd.), značná část knihy není pro majitele Photoshopu CS2 aktuální. V angličtině již nová verze knihy, upravená pro Photoshop CS2, vyšla. Uvidíme, zda v dohledné době vyjde i v češtině.

Český překlad, jehož autorkou je Pavlína Pechová, je na velmi slušné úrovni, téměř bez chyb, a to jak věcných, tak i jazykových. Zoner Press mi opravdu vyrazil dech tím, jakou si dal práci s počeštěním knihy. Veškeré screenshoty (a že jich v knize není málo) jsou předělané a zobrazují českou verzi Photoshopu CS pro Windows, takže perfektně souhlasí s textem, kde jsou veškeré názvy menu a funkcí uvedené v češtině a klávesové zkratky jsou pro platformu Windows, která je v Česku mnohem běžnější než Macintosh používaný Fraserem v anglickém originálu knihy. I přes veškerou péči, kterou vydavatelství knize věnovalo, si ovšem na pár místech šotek přece jen zařádil. A tak například na straně 99, v sekci o úpravách expozice v Camera Raw, je část jednoho odstavce přeložená opakovaně, dvakrát, přítom ale pokaždé trochu jinak, takže to na první pohled není zřejmé, pouze se výklad zdá být poněkud zmatený. A navzdory žertovné poznámce redakce v Poděkování na začátku knihy to v tomto případě opravdu není Bruceova chyba. Stejně tak není hezké na autora svádět to, že v české verzi první screenshot na Obrázku 7-2, který by měl ilustrovat vytvoření nové sady akcí, ukazuje místo toho vytvoření nové individuální akce, že se na str. 24 dozvíte, že váš fotoaparát nabízí různé časy uzávěrky, ani že ve slově rozumnět na str. 156 podle pravidel českého pravopisu přebývá n, zatímco v přenout na str. 144 naopak chybí “p”. Tuto poznámku ovšem prosím berte pouze jako přátelské dloubnutí si do redakce. Jsou to skutečně jen opravdové výjimky, drobná přehlédnutí, jaká se přes veškerou snahu vždycky vloudí.

Na řadě míst je český text doplněný poznámkami překladatele a redakce, které jsou určené českým čtenářům. Přiznávám se dobrovolně, že moje ego velmi příjemně polechtal odkaz na Paladix na str. 24. Podle mého soudu ale mohla jít redakce v tomto ohledu ještě o malinko dál. (Nemám teď samozřejmě na mysli odkazy na Paladix, ale poznámky v českém překladu obecně.) Především v sekci Pixely a rozlišení by se rozhodně hodilo vedle rozměrů vytisknutých snímků v centimetrech uvedených v závorkách též přidat poznámku, ve které by čtenář našel převodní vztah mezi palci a centimetry a případně i stručný příklad, jak se při konkrétní dané velikosti obrázku v pixelech spočte z rozlišení v pixelech na palec (ppi) velikost vytisknutého obrázku v centimetrech a naopak.

Dostávám se k závěrečnému shrnutí a otázce nejdůležitější: koupit, či nekoupit? Myslím, že můj názor na knihu je vám jasný. Jde o knihu, která se povedla jak po stránce obsahu, tak i formou. Jste-li náročný fotoamatér nebo profesionál, vlastníte Photoshop CS, chcete ze svého digitálu vytěžit maximum a tušíte, že v práci s RAW máte rezervy, pak jednoznačně doporučuji ji zakoupit. Cena, kterou za knihu zaplatíte, pro vás bude dobrou investicí, v porovnání s cenou lepšího digitálního fotoaparátu a Photoshopu zcela zanedbatelnou (a i výrazně nižší než 35 USD za anglický originál). Vlastníte-li jinou verzi Photoshopu, kniha může stát za přečtení, ale počítejte s tím, že značná část informací pro vás nebude platit. I pokud Photoshop vůbec nevlastníte, mohou pro vás být některé části knihy zajímavé. Především první dvě kapitoly bych doporučila si přečíst každému, kdo používá nebo chce používat RAW. Vzhledem k tomu, že se ale jedná jen o pouhých 36 stran, neboli necelou 1/7 knihy, tak bych si ji v tom případě raději pouze někde vypůjčila.

RAW s programem Adobe Photoshop CS
Autor: Bruce Fraser
Překlad: Pavlína Pechová
Vydavatel: Zoner Press
Rok vydání: 2005
Doporučená cena: 360 Kč / 540 Sk
Vazba: brožovaná
Barvy: celobarevná
Rozsah: 248 stran
ISBN: 80-86815-24-2

17 komentářů u „Bruce Fraser: RAW s programem Adobe Photoshop CS“

 1. ty preklepy 🙂

  No vidite, v poslednim odstavci ve slove vlastnit chybi S. To je jen pratelske dloubnuti 🙂 Jinak diky za recenzi knihy od renomovaneho autora provedene (podle mne) nejlepsi (a nejkrasnejsi) autorkou na Paladixu.

  Odpovědět
   • ty preklepy 🙂

    Když už jsme v těch opravách ….

    (který standar”t”ní součástí Photoshopu CS)

    Přeji hezký den

    Odpovědět
    • ty preklepy 🙂

     V tom je Radka nevinně, to jsem bohužel opravil já… ;-((( Ani nevím, kam jsem v tu chvíli dal oči, protože to samozřejmě vím, že “d” je správně… ;-((

     Odpovědět
     • ty preklepy 🙂

      Ono je to “t” opravdu hodně zažité.
      Mě to taky pár let trvalo než jsem si to “v sobě” opravil.
      A tak mi zůstala reakce, že toto slůvko okamžitě vypíchnu z textu a “kontroluji”

 2. Kniha pro vsechny

  Doporucuji vsem kteri pracuji s RAW at uz v PSP ci C1 nebo Bible. Je tam vyborne popsan princip RAW a spousty zakladnich veci ktere si clovek jinak neuvedomi..

  Odpovědět
 3. este k ceskemu prekladu

  v recenzii je napisane ako + ze aj screenshoty su z CZ photoshopu.
  Ja osobne to povazujem za minus. Sice uprednostnujem citanie v slovencine alebo cestine ale programy pouzivam vzdy v anglictine.
  Tak ked vidim screenshot z ceskeho photoshopu, tak ani nemam sajn o aku funkciu ide 8).
  Zaklady anglictiny by aj tak clovek pracujuci (zdoraznujem pracujuci) s pocitacmi uz mal ovladat a tie rozne sk/cz/atd mutacie skor komplikuju ovladanie napr. photoshopu lebo
  1.anglictina je ovela technickejsia a viac heslovita ako slovencina ci cestina.
  (aj ked sk/cz je krajsia 🙂 )
  2.ak sa nahodou clovek dostane do nejakeho dtp pracoviska alebo pod, tak podla mojho skromneho odhadu tak aspon 80-90perc ich pouziva EN verzie
  3.clovek sa tak zlepsuje v anglictine.

  inak prajem pekne svetlo a poslusny pocitac 8)

  Odpovědět
  • este k ceskemu prekladu

   Screenshoty s menu v angličtině by byly přijatelné pouze pokud by v textu byly rovněž anglické názvy funkcí. Ideální by patrně bylo, kdyby text obsahoval názvy všech funkcí jak v češtině, tak i v angličtině. Pokud ale mají být jen v jednom jazyce, pak si myslím, že čeština je asi lepší volbou a že je hezké, že Zoner pamatuje na čtenáře, kteří angličtinou nevládnou. Pro toho, kdo pracuje s anglickou verzí programu a základy angličtiny ovládá, podle mě není příliš obtížné funkce v anglikých menu na základě názvů v češtině správně identifikovat (také jedna z forem procvičování angličtiny 😉 ), případně může sáhnout přímo po originálu knihy v angličtině.

   Odpovědět
   • este k ceskemu prekladu

    Jednoduchšie a praktickejšie je, aby v publikácii boli názvy obidvoch jazykových verzií. Nechápem, prečo to nie je (vo viacerých publikáciách) automaticky implementované.

    Odpovědět
   • este k ceskemu prekladu

    uprimne,
    mam knizku
    oficialny vyukovy kurz adobe photoshop cs
    a tie ceske nazvy funkcii ma mylia. V slovencine by to bolo to iste.

    Celkobo je rozhodne najlepsie sa naucit to minimum z anglictiny co na to treba. Verte ze to neni tazke.

    Odpovědět
 4. Překlad knihy

  K překladu si dovolím ještě jednu poznámku, která se týká překladatele. Autorem překladu této knihy jsem já, Pavlína Pechová je majitelka agentury, pod kterou jsem to překládal, a její jméno se tam dostalo kombinací nešťastné náhody a jistého komunikačního šumu mezi mnou, agenturou a nakladatelstvím Zoner. Je to sice smutné, ale je to tak. Vytištěná kniha se už samozřejmě mění velmi těžko, takže nakonec alespoň došlo k domluvě se Zonerem, že údaj o překladateli bude upraven na jejich webu (viz stránka nakladatelství věnována přímo této knize).

  Kvůli chybičkám a překlepům uvedeným v článku jsem si schválně prošel finální podobu překladu, který jsem odesílal. Můžu tedy prohlásit, že v uzávěrce jsem nevinně :o), v odeslaném textu byla závěrka. Stejně tak jsem u sebe nenašel zmíněné přenout, ale ke chybě ve slově rozumnět se musím kajícně přiznat (a za něj omluvit, ačkoliv to by měla redakce odchytnout). Na zmiňovaný zmatený překlad odstavce na straně 99 se musím podívat důkladněji a srovnat to s originálem.

  Přeji příjemný den
  Jiří Šmoldas

  Odpovědět
  • překlad knihy

   Omlouvám se za uvedení špatného jména. Informaci jsem opsala z knihy a nenapadlo mě ji porovnat s údaji na webu. Mrzí mě to, protože si zasloužíte kredit za dobře odvedenou práci. Slušné překlady v dnešní době zdaleka nejsou pravidlem.

   Odpovědět
   • překlad knihy

    Ale ten můj příspěvek nebyl v žádném případě míněn jako kritika článku a toho, co je v něm napsáno. Koneckonců je to tak v knize uvedeno, nikdo nemá povinnost někde na netu dohledávat, že je tomu jinak (taky koho by to napadlo). Jen jsem na toto smutné “nedopatření” chtěl upozornit a uvést informace na pravou míru. Za ocenění každopádně díky.

    Odpovědět
    • překlad knihy

     Reaguji pouze zcela výjimečně, a jak jsem už zde jednou uvedl, pouze kvůli serióznosti a vysoké kvalitě tohoto webu. Potvrzuji, že autorem původního překladu je skutečně pan Šmoldas. Přitom slovo původní znamená, že mezi jeho překladem a výslednou knihou se mnohé změnilo… Jak jsem pochopil, tak k lepšímu, takže i já za ocenění děkuji.

     Odpovědět

Napsat komentář