Venuše – výstava Jindřicha Štreita

Fotograf a pedagog Jindřich Štreit uvedl 27. dubna 2017 v prostorách
Paláce šlechtičen Moravského zemského muzea v Brně výstavu
fotografií Venuše.

Výstava Venuše je regionálně ohraničena
Bruntálskem, časově spadá do osmdesátých let 20. století, sociálně se
jedná o venkovskou komunitu. Hlavním tématem pro tuto výstavu je
žena a to v pracovním pojetí, žena ve volném čase a žena jako aktérka
partnerských vztahů.

streit

Vernisáž zahájila svým vystoupením lidová hudba Metošé.
Během vernisáže výstavy promluvili:

Mgr. Eva Pánková, náměstkyně generálního ředitele Moravského zemského muzea,

Mgr. Jiří Mitáček,Ph.D., generální ředitel Moravského zemského muzea,

PhDr. Hana Dvořáková, kurátorka výstavy, ředitelka HM MZM,

prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr.h.c., autor výstavy, pedagog Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě,

doc. Mgr. Irena Armutidisová, kurátorka výstavy, děkanka Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně.

Atmosféru fotografií výborně dokreslovala i projekce filmu Jana Špáty –
Mezi světlem a tmou
, která byla promítána v průběhu tohoto velmi příjemného večera.

streit

Výstava je přístupná pro veřejnost od 28. dubna do 1. října 2017.

Palác štechtičen Moravského zemského muzea je pro vás otevřen vždy v úterý 9-15 hodin, ve středu až pátek 9-17 hodin, a také samozřejmě o víkendech a to vždy od 13-18 hodin..

streit

Napsat komentář