Capture One efektivně 1: uživatelské rozhraní – úvod

Po minulém úvodu k celému seriálu se dnes vrhneme na první praktické věci. Naším cílem bude zorientovat se a plně ovládnout uživatelské rozhraní Capture One.

Jak už bylo řečeno, Capture One nijak zásadně nevybočuje z konceptů ovládání, které možná znáte z Lightroom nebo Aperture. Jeho uživatelské rozhraní je ve výchozím nastavení řešeno jedním oknem, které je rozdělené na čtyři hlavní části:

 1. Postranní panel nástrojů (na obrázku označen červeně)
 2. Horní nástrojová lišta (na obrázku označena azurově)
 3. Náhledy fotografií (na obrázku označeny žlutě)
 4. Prohlížeč fotografií
Hlavní okno Capture One
Hlavní okno Capture One – nahoře je nástrojová lišta, vlevo panel nástrojů a dole náhledy fotografií. Hlavní prostor zabírá prohlížeč.

Na rozdíl od Lightroom není toto rozložení definitivní a do značné míry jej můžete ovlivnit, k čemuž se postupně dostaneme v dalších odstavcích. Co je důležité si říct hned na začátku je, že v Capture One nenajdete žádný koncept modulů, jako v Lightroom – základní rozdělení okna je stále stejné, ať prohlížíme náhledy nebo editujeme fotografii.

Horní nástrojová lišta

V Capture One horní lišta funguje jako typický toolbar umožňující rychlý přístup k některým nástrojům prostřednictvím řady tlačítek, jak jej známe z řady jiných aplikací. V tom je opět bližší Aperture a naopak se odlišuje od Lightroom, jehož horní panel slouží víceméně jen k přepínání modulů a já osobně jsem jej měl většinu času skrytý. Ve výchozím stavu na něm najdeme tři základní skupiny tlačítek.

V první skupině jsou tyto nástroje:

Nástrojová lišta – první skupina tlačítek
Nástrojová lišta – první skupina tlačítek
 1. Import fotografií
 2. Vyfocení snímku pomocí tethered shooting
 3. Rotace aktivní fotografie doleva
 4. Rotace aktivní fotografie doprava
 5. Přidání aktivní fotografie do alba Selects – k tomu se dostaneme v některém z příštích dílů, pro uživatele Lightroom se jedná zhruba o ekvivalent Target collection
 6. Odstranění aktivní fotografie z katalogu
 7. Reset úprav aktivní fotografie do výchozího stavu
 8. Funkce Zpět (Undo)
 9. Funkce Zopakovat (Redo)
 10. Přepínání mezi režimy editace aktivní fotografie a všech vybraných

Druhá sada tlačítek uprostřed lišty slouží k přepínání kurzorů (Cursor Tool) se speciálními funkcemi. Těch je opravdu hodně, protože každé tlačítko kromě primární funkce zpřístupňuje delším přidržením myši ještě několik dalších variant, což dohromady dává více než 30 nástrojů a k nim ještě slušnou dávku voleb. Cokoliv, co se provádí pomocí myši přímo ve fotografii, najdete zde. Jako celek nemá v Lightroom tento ovládací prvek žádný přímý ekvivalent, ale můžete na něj pohlížet jako na rychlý přístup k tlačítkům pro zacílené úpravy (Targeted Adjustment Tool), lokální úpravy, ořez a narovnání, vyvážení bílé, zoomování a posouvání viditelného výřezu fotografie a ještě několika dalších funkcí, ke kterým se dostaneme časem. Zleva doprava najdeme v této sekci následující nástroje:

Nástrojová lišta – druhá skupina tlačítek
Nástrojová lišta – druhá skupina tlačítek
 1. Výběr (klávesa v) – výchozí kurzor, klasická šipka, která fotografie označuje, případně umožňuje jejich přetahování do složek či sbírek.
 2. Posun (klávesa h z anglického hand) – kurzor s rukou slouží k posouvání viditelného výřezu zvětšené fotografie. Kliknutím pravým tlačítkem zobrazíte navigátor – malé okno s celou fotografií a naznačeným viditelným výřezem, který můžete posouvat. Další velmi šikovnou funkcí tohoto nástroje je, že dvojklik levým tlačítkem myši zobrazí fotografii ve 100% zvětšení vycentrovanou na místo dvojkliku.
 3. Lupa (klávesa p) – kliknutím (a případně pak tažením myší) aktivujete kruhovou plovoucí lupu, která zobrazí detail snímku v měřítku 1:1. Lupa funguje nejen nad zobrazenou fotografií, ale také nad náhledy, podobně jako v Aperture.
 4. Ořez (klávesa c jako crop) – ořez fotografie tak, jak jej známe z jiných programů. Oproti Lightroom není jeho součástí funkce narovnání horizontu (nebo svislé linie).
 5. Narovnání (klávesa r) – srovnání horizontu sice chybí jako součást ořezu, ale najdeme jej hned vedle v samostatném nástroji. Princip použití je obvyklý – stačí nakreslit úsečku podél linie, která má být vodorovně, a Capture One zajistí odpovídající natočení snímku. Stejný postup jde pochopitelně uplatnit i na svislou linii.
 6. Srovnání sbíhajících se svislic (klávesa k z anglického keystone) – funkce, kterou jde v Lightroom ovládat jen posuvníky a nebo vše nechat na automatice, má v Capture One interaktivní podobu. Stačí umístit vodítko podél svislice v levé a pravé části obrazu a nechat spočítat správnou korekci.
 7. Odstranění nečistot (klávesa o) – tento kurzor odstraňuje skvrny a prach v oblasti, kterou označíte kroužkem potřebné velikosti.
 8. Štětec pro lokální úpravy (klávesa b jako brush) – malování masek místních úprav, co dodat víc.
 9. Kapátko vyvážení bílé (klávesa w jako white balance) – klasické vyvážení bílé kliknutím do oblasti fotografie, která má být neutrálně šedá.
 10. Kopírování úprav (klávesa a) – v kombinaci s párovým nástrojem pro aplikování úprav tak trochu obdoba Painteru z Lightroom, kdy na snímky přenášíte kliknutím zkopírovaná nastavení.

U každého nástroje jsem uvedl klávesovou zkratku. Pokud jí stisknete se Shiftem, můžete cyklovat mezi dostupnými nástroj – například klávesou Shift+A můžete přepínat právě mezi nástroj kopírování a aplikování úprav, Shift+K přepíná mezi srovnáváním svislic, horizontálních linií a obou najednou atd. Ke všem zde dostupným nástrojům se samozřejmě postupně dostaneme v dalších dílech, až si budeme popisovat reálné postupy práce v Capture One.

Tyto klávesové zkratky (na rozdíl od všech ostatních) nelze v Capture One změnit. Pokud stejnou klávesu zvolíte v editoru zkratek, dostane přednost vámi vybraná funkce, ale jinou zkratku pro tyto nástroje bohužel nenastavíte.

Ve třetí skupině tlačítek na pravé straně nástrojové lišty najdete tyto funkce:

Nástrojová lišta – třetí skupina tlačítek
Nástrojová lišta – třetí skupina tlačítek
 1. Zobrazení masky ostrosti – je-li aktivní, Capture One bude ve fotografiích barevně označovat oblasti s nejvyšší ostrostí.
 2. Zobrazení přepalů a podexpozice – obdobná funkce jako v jiných programech – zcela bílé nebo černé pixely budou barevně označeny.
 3. Zobrazení vodítek a mřížky – v Capture One můžete do fotografie umístit mřížku a vodítka jako vizuální pomůcku. Tímto tlačítkem přepínáte jejich zobrazení.
 4. Automatické úpravy – automaticky nastaví některé parametry vyvolání aktivní fotografie.
 5. Zkopírování úprav – funkce obdobná jako u výše zmíněného kurzoru kopírování, ale tentokrát pro jednorázové zkopírování z aktivní fotografie.
 6. Aplikování úprav – párová funkce k předchozí, která aplikuje zkopírované úpravy na aktivní fotografii.
 7. Tisk – tisk fotografií.
 8. Zpracování aktivní fotografie – pod tímto možná trochu matoucím názvem (z anglického Process) se ukrývá export hotových snímků, ale protože Capture One disponuje i funkcí pojmenovanou Export, musel jsem zvolit odlišný překlad. Postupem času se k rozdílům mezi nimi dostaneme.
 9. Tipy – ikonka s otazníkem zobrazí nad uživatelským rozhraním bubliny, které vám mají poradit, co k čemu slouží.

Všechny funkce dostupné v nástrojové liště mají ekvivalenty buď v menu nebo v paletách jednotlivých nástrojů, takže se bez ní můžete teoreticky obejít. V takovém případě jí skryjete z menu View → Hide Toolbar. Pokud máte naopak toolbar v oblibě, můžete si upravit jeho rozložení a přidat či ubrat tlačítka.

Postranní panel nástrojů

Veškeré nástroje pro práci s fotografiemi od procházení a prohledávání katalogu, přes globální i lokální úpravy fotografií a jejich metadat až po následný export najdete v postranním panelu. Ten se ve výchozím stavu nachází vlevo (jako v Aperture), ale můžete jej přesunout i doprava, čímž se rozhraní malinko o kousek přiblíží zvyklostem z Lightroom. Jeho pozici určíte volbou v menu View → Place Tools Right/Left s klávesovou zkratkou Cmd+Shift+T, respektive Ctrl+Shift+T na Windows. Pokud vás napadla otázka, zda je možné mít část nástrojů vlevo a část vpravo, tak nikoliv – nástrojový panel je v Capture One jen jeden.

Postranní nástrojový panel
Postranní nástrojový panel

Postranní panel je možné také zcela skrýt, a to klávesovou zkratkou Cmd+T (Ctrl+T) nebo z menu View → Hide/Show Tools. Na své si přijdou i příznivci automatického skrývání, pro které je k dispozici funkce View → Tools Auto Mode (Cmd+Alt+T, respektive Ctrl+Alt+T – omlouváme se za chybu, funkce je dostupná jen na Macu), která namísto skrytého panelu zobrazí u hrany okna malou ikonku s trojúhelníčkem a panel se pak vysune po najetí kurzorem myši k odpovídajícímu okraji okna (není nutno trefovat přímo zmíněnou ikonku).

Postranní panel je vysoce konfigurovatelný – na jeho organizaci a úpravy obsahu nástrojového panelu se podíváme příště.

Náhledy (Browser) a prohlížeč (Viewer)

Oproti Lightroom, který náhledy zobrazuje na dvou místech – v modulu Library v režimu Grid a ve spodním panelu zvaném Film Strip, který je dostupný i v jiných modulech – Capture One využívá pro oba účely jediný panel zvaný Browser, který se dělí o hlavní prostor okna s prohlížečem fotografií (Viewer). Tyto dvě komponenty se vzájemně doplňují a ovlivňují, neboť je můžete mít zobrazené najednou i každou zvlášť.

Zobrazení Vieweru můžeme přepínat zkratkou Cmd+Alt+V, respektive Ctrl+Alt+V, nebo z menu View → Hide/Show Viewer. Browser se zobrazuje či skrývá zkratkou Cmd+B, respektive Ctrl+B, případně z menu View → Hide/Show Browser, a podobně jako u postranního panelu mu nechybí ani podpora automatického skrývání, kterou najdeme v menu View → Browser Auto Mode a můžeme jí aktivovat také z klávesnice zkratkou Cmd+Alt+B (Ctrl+Alt+B – omlouváme se za chybu, funkce je dostupná jen na Macu).

Zapínáním a vypínáním náhledů a prohlížeče můžeme dosáhnout těchto kombinací:

 1. Browser je zobrazen a Viewer nikoliv: hlavní plochu okna vyplní náhledy (ekvivalent zobrazení Grid v Lightroom)
  Hlavní okno s vypnutým prohlížečem
  S vypnutým prohlížečem odpovídá chování Capture One režimu Grid v Lightroom

 2. Browser je zobrazen a Viewer také: náhledy se zobrazí v úzkém pruhu a zbytek okna vyplní aktivní fotografie (ekvivalent zobrazení Loupe a vysunutého spodního panelu v Lightroom)
  Hlavní okno s prohlížečem i náhledy
  Hlavní okno s prohlížečem i náhledy zobrazuje totéž, jako v Lightroom režim Loupe v kombinaci se spodním panelem

 3. Browser je skryt a Viewer zobrazen: náhledy nejsou vidět a aktivní fotografie zabere celou plochu (ekvivalent zobrazení Loupe nebo modulu Develop se skrytým spodním panelem v Lightroom)
  Hlavní okno s vypnutými náhledy
  S vypnutými náhledy odpovídá rozhraní Lightroom v režimu Loupe nebo modulu Develop se skrytým spodním panelem

Browser má navíc tři možnosti zobrazení náhledů – mřížku, seznam se základními informacemi o fotografii a pruh s vodorovným posouváním (jako ve spodním panelu v Lightroom). Poslední režim lze používat jen tehdy, pokud je současně zobrazen i Viewer. Když jej pak skryjete, přepne se samozřejmě Browser do režimu mřížky, ale po opětovném zobrazení Vieweru se zase vrátí k vodorovnému posouvání, což je velmi šikovné. Jestliže vám ale tento třetí mód nevyhovuje, můžete samozřejmě i při současném zobrazení Browseru a Vieweru používat režim mřížky s klasickým svislým posouváním.

Pokud se Browser zobrazí společně s Viewerem, tedy v podobě úzkého pruhu, je standardně umístěn dole pod prohlížečem. Vyhovuje-li vám to více, můžete jej přesunout doleva či doprava (umístění záleží na tom, kde máte postranní panel nástrojů – Browser bude samozřejmě na protilehlé straně) volbou View → Place Browser Right/Left/Below s klávesovou zkratkou Cmd+Shift+B (respektive Ctrl+Shift+B).

Browser s náhledy lze umístit vodorovně i svisle
Browser s náhledy lze umístit vodorovně i svisle, jak ukazuje tento snímek obrazovky

Ještě malé upozornění na jednu specialitku, která může mít značně matoucí: v Capture One se může stát, že je zobrazen Viewer, a přitom není vybraná žádná fotografie. Pokud je v takové situaci zároveň skrytý Browser, čeká vás pohled na prázdnou šedou plochu s nepříliš zřetelným nápisem No Image Selected – častokrát jsem se nechal nachytat a přemýšlel, proč se po přepnutí do jiné složky nic nestalo, než mi došlo, že si musím zobrazit Browser a označit nějakou fotografii. – Třeba v Lightroom toto není možné, protože aktivace srovnatelného režimu Loupe v případě potřeby sama označí první fotografii ve složce.

Pracovní plochy

Hezkou vlastností Capture One je, že nejste odkázáni jen na jedno uspořádání uživatelského rozhraní. Umístění jednotlivých panelů, které jsme řešili dnes, i rozmístění nástrojů v postranním panelu, o kterém bude řeč příště, si lze uložit jako tzv. pracovní plochu (Workspace) z menu Window → Workspace → Save Workspace a později se k ní ze stejného menu vrátit. Můžete tak přepínat odlišná rozložení třeba pro prvotní výběr a pro následnou editaci a podobně. Capture One obsahuje několik předpřipravených rozložení od výchozího (Default), které se hodí při studování tutoriálů, abyste měli stejné UI jako lektor (nebo pokud to s úpravami přeženete a chcete je vrátit), přes konfigurace pro dva monitory, speciality typu prostředí určeného pro editaci černobílých fotografií až po emulaci rozhraní předchozí verze aplikace.

Menu pracovních ploch (Workspaces)
Menu pracovních ploch (Workspaces)

Tolik k základní orientaci v uživatelském rozhraní Capture One. Příště se vrhneme na pokročilejší funkce a přizpůsobení dalších prvků – zejména nástrojového panelu.

Stáhnout zdarma:

E-kniha a individuální kurzy

7 komentářů u „Capture One efektivně 1: uživatelské rozhraní – úvod“

 1. Auto Mode

  Dobrý den, prosím jakou máte verzi C1? Já nastavení Auto Modu (autom. skrývání) nikde v menu View nevidím, a ani kombinace Ctrl-Alt-T nebo -B nefungují.

  Odpovědět
  • auto mode

   Dobrý den, musím se omluvit – zde jsem se dopustil chyby, neboť funkce „Auto Mode“ je zjevně dostupná pouze na Macu. Sice vím o pár dalších rozdílech v Capture One pro obě platformy, ale o tomhle jsem neměl tušení a vůbec mě nenapadlo to ověřovat. Článek jsem opravil a pro příště si budu dávat větší pozor.

   Michal Krause

   Odpovědět
   • auto mode

    Ne ne, není třeba se omlouvat, od toho je právě tato diskuse aby se věci vyjasnily. Škoda, já bych asi Auto Mode využíval, ale mám PC, ne Apple. Děkuji za objasnění.

    Odpovědět
    • auto mode

     Díky za shovívavost 🙂 Budu se snažit chybkám předejít, ale samozřejmě vítám i upozornění v diskusi, pokud mi něco uteče 🙂

     Michal Krause

     Odpovědět
 2. Gamut Warning

  Dobrý den, existuje zde něco jako zobrazení oblastí, které na monitoru neodpovídají skutečnosti (Gamut Warning)? I oproti profilu papíru..? Děkuji

  Odpovědět
  • gamut warning

   Dobrý den, soft proofing se zapíná v menu View → Proof Profile. Ve výchozím nastavení je proofing nastaven proti profilu z vybraného receptu v paletě Process recipes, takže pokud si zde vytvoříte nastavení exportu s profilem papíru, bude se soft proofing provádět proti němu. Pozor jen na to, abyste v tomto nastavení neprováděl úpravy fotek nesouvisející s tiskem. V uvedeném menu si můžete samozřejmě nastavit i fixní profil nebo proofing zcela vypnout. Varování pro barvy mimo gamut ale v C1 – pokud vím – není, pouze exposure warning, který případný zapnutý proofing zohledňuje.

   Druhou možností, jak vidět náhled fotografie pro tisk je přímo okno tisku – i tam lze nastavit profil (případně intent) a v náhledu se volba ihned projevuje. Bohužel, ani zde nenajdete out of gamut warning.

   Michal Krause

   Odpovědět

Napsat komentář