Capture One efektivně 33: různé tipy

V dnešní části si ukážeme několik tipů převážně pro práci se soubory – povíme si něco o hledání chybějících fotografií, o přesouvání souborů a složek a o promazávání.

Úvodem bych chtěl upozornit, že Capture One používám ve verzi pro Mac. Verze pro Windows se může v některých detailech odlišovat a i když se snažím ověřovat rozdíly na obou platformách, nejsem schopen garantovat, že něco nepřehlédnu. Uvítám případně jakékoliv doplnění v komentářích pod článkem.

Seriál Capture One efektivně je rovněž dostupný jako e-kniha.

Nalezení chybějících fotografií

U katalogově orientovaných aplikací, kam spadá i Capture One, se občas stává, že jim nějaké fotografie sebereme takříkajíc pod rukama. Někdy je to záměr, jindy třeba i chybička, každopádně výsledkem je nekonzistence, kterou je vhodné napravit. Otázka ale zní, jak takové fotografie nalézt? V Lightroom k tomu slouží menu Library → Find All Missing Photos, ale Capture One nic takového nemá. Tedy jen zdánlivě – ve skutečnosti je vybaven prakticky stejnou funkcí, jen je třeba vědět, kudy k ní. K nalezení chybějících fotografií poslouží funkce Synchronize… v menu, které se objeví po kliknutí pravým tlačítkem myši na složku v paletě Library:

Funkce Synchronize v kontextovém menu složky
Funkce Synchronize v kontextovém menu složky

Její fungování jsme si popsali už v třetí části našeho seriálu o importu fotografií. Tehdy jsem ale zcela vynechal tlačítko Show Missing Images, které synchronizační dialog nabízí:

Show Missing Images v synchronizačním dialogu
Show Missing Images v synchronizačním dialogu

Pokud jej použijeme, synchronizaci složek přerušíme (tj. nedojde k importu nalezených ani mazání chybějících fotografií) a Capture One místo toho vytvoří sbírku, do níž umístí všechny fotografie, jejichž originály v původním umístění chybějí. Sbírka je klasickým albem, které najdete v sekci User Collections nástroje Library, a Capture One jí pojmenuje podle složky, kterou jsme nechali synchronizovat, tak, jak je vidět na dalším obrázku:

Nově vzniklá sbírka
Nově vzniklá sbírka s chybějícími obrázky – synchronizoval jsem kořenovou složku disku, která je na Macu jednoduše označena jako lomítko

To, kde se budou ztracené obrázky hledat, určuje složka, nad kterou spustíme funkci Synchronize. Chceme-li projet všechny fotografie, musíme kliknout na název disku, na kterém jsou umístěné. Pokud máte disků více, musíte bohužel funkci použít pro každý z nich zvlášť a případně si pak fotografie ve vzniklých sbírkách sloučit do jedné, protože v takovém případě jednoduše neexistuje kořenová složka, která by zastřešovala více disků najednou. Poslední, ovšem důležitá věc, je že v synchronizačním dialogu musíte zaškrtnout volbu Include known subfolders, aby se chybějící fotografie dohledávaly ve všech podsložkách. U velkých katalogů a případně síťových disků může taková operace nějakou dobu trvat.

Editace offline fotografií

Pokud máte fotografie na externím či síťovém disku, může nastat situace, že s nimi potřebujete pracovat v okamžiku, kdy originál není dostupný, protože disk je odpojen. V Lightroom je kvůli tomu zaveden koncept Smart Previews, což jsou ztrátově komprimované DNG RAW soubory s delší hranou 2540 px. Ty sice zaberou podstatně méně místa ve srovnání s originály, ale pořád o dost víc, než standardní JPEG náhledy (které musíte připočítat navíc, protože Smart Previews je nenahrazují, ale doplňují) – a pokud si je nevygenerujete, offline soubory zkrátka upravovat nejdou.

Capture One na to jde jinak – ať už je to technicky uděláno jakkoliv, fotografie jde bez dalších triků a fíglů editovat, i když jsou offline. Editace samozřejmě v takovém případě pracuje s náhledem, který je uložen v katalogu, ale nezdá se, že by to bylo v nějakém ohledu limitující. Osobně tuto možnost nijak systematicky nevyužívám, ale při testování jsem vyzkoušel i poměrně dramatické úpravy a fungovaly více než solidně. Při zvětšení na 100 % se objevují určité artefakty, které při práci s originálem zmizí, ale to je určitě přijatelná daň za to, že se o offline editaci vůbec nemusíte starat.

Při úpravách odpojených souborů jsem nenarazil na žádná zásadní omezení – je třeba jen počítat s tím, že náhled, s nímž se v této situaci pracuje, může mít výrazně menší rozměr v pixelech než originál. Záleží totiž na tom, jakou velikost náhledů máte nastavenou v předvolbách aplikace:

Nastavení velikosti náhledů
Nastavení velikosti náhledů v předvolbách aplikace

Zvolená velikost v pixelech bude samozřejmě mít vliv i na výslednou velikost katalogu k megabajtech.

Export offline souborů

Ať už odpojené soubory upravujeme či nikoliv, občas se může stát, že je potřebujeme vyexportovat do koncového formátu třeba pro přeposlání emailem. Není-li originál dostupný, standardní exportní postupy, které jsem popsal v částech 23 – rychlý export a 24 – pokročilý export, víceméně nefungují a jen oznámí, že chybějící soubory přeskočil. Existuje jedna výjimka – v obou případech je možné zvolit výstupní formát JPEG QuickProof™, který v podstatě znamená, že se přímo a bez dalšího zpracování náhled uloží jako JPEG soubor. Tento formát nemá téměř žádné volby, protože se víceméně jen náhled z katalogu (kde je uložen ve specifické obálce souboru s koncovkou .cop) překopíruje do cílové složky už jako koncový JPEG. Zachována tak zůstane kvalita (respektive míra komprese) i velikost obrázku v pixelech. V případě potřeby je možné změnit barevný prostor a nastavit DPI, což je – jak už jsme si řekli – čistě informativní hodnota bez vlivu na rozměr finální fotografie. Použít můžete rovněž nastavení exportu metadat, ale to je v zásadě vše. Opět je to pro standardní situace přijatelné řešení – a navíc je export v této podobě velmi rychlý, protože Capture One už nemusí nic dopočítávat.

Rychlý export v režimu JPEG QuickProof
Nastavení rychlého exportu v režimu JPEG QuickProof

Pro úplnost ještě doplním, že offline fotografie nelze tisknout – pokud to potřebujete, není jiná možnost než export JPEG QuickProof™ a následný tisk tohoto JPEG souboru.

Přesouvání fotografií na jiný disk

Jestli v některé oblasti Capture One zaostává za Lightroom, pak je to jistě manipulace se složkami. Ty do nedávna nešly v prostředí aplikace ani přejmenovat (a v současnosti to funguje podle všeho jen ve verzi 9.1.1 na Macu) a přesouvat je není možné v žádné verzi doteď. Pokud tedy například zpracováváte fotografie na místním disku a později je stěhujete na externí nebo síťový disk, čekají vás drobné, ale obtěžující nepříjemnosti. V zásadě jsou při stěhování fotografií možné dva postupy.

Metoda 1: přesun složek mimo Capture One

V tomto případě složky s fotografiemi přesuneme mimo prostředí aplikace a posléze Capture One sdělíme, co jsme provedli. Pokud se nechcete po změně uklikat myší k zbláznění, vždy takto stěhujete celé složky a nikoliv jednotlivé fotografie! Jestliže potřebujete přestěhovat jinam jen část fotografií z jedné složky, použijete druhou metodu popsanou níže.

 1. Pomocí správce souborů (Průzkumník, Finder atd.) přesuneme složky do cílového umístění – např. na externí disk
 2. V Capture One se přesunutá složka v paletě Library sama označí jako offline – objeví se u ní ikonka vykřičníku
  Označení odpojené složky
  Označení odpojené (na disku chybějící) složky
 3. Na chybějící složku klikneme pravým tlačítkem, z menu zvolíme možnost Locate… a následně ve výběru souborů nalistujeme složku v novém umístění – ta poté nahradí v katalogu původní a všechny fotografie v ní si zachovají původní úpravy a metadata.

Nová složka se nemusí jmenovat stejně jako ta původní – důležité ale je, aby se stejně jmenovaly soubory. Pokud soubory mimo Capture One přejmenujete nebo je z jedné složky rozkopírujete do více, čeká vás extrémně otravné připojování každé jednotlivé fotografie zvlášť, pozor tedy na to!

Metoda 2: přesun fotografií v prostředí Capture One

Složky v Capture One přesouvat nejde, ale soubory ano. Postup je jednoduchý: fotografie v zobrazení náhledů označíme a kurzorem myši v režimu výběru (šipka, klávesa v) přetáhneme do jiné složky v sekci Folders palety Library:

Přetahování fotografií do jiných složek
Přetahování fotografií do jiných složek

Tímto způsobem můžeme snadno rozdělit fotografie z jednoho umístění do více složek, aniž bychom přišli o úpravy a metadata a především tím zcela zamezíme riziku, že budeme následně připojovat přesunuté fotografie ručně jednu po druhé zpět do katalogu.

Jediné, co zbývá třeba v tomto případě vyřešit, je přesun do složky, o které Capture One ještě neví. Postup jejího přidání je rovněž poměrně jednoduchý:

 1. Stiskneme tlačítko + v záhlaví sekce Folders palety Library
  Tlačítko pro přidání složky do katalogu
  Tlačítko pro přidání složky do katalogu
 2. Nalistujeme novou složku, do níž chceme fotografie přidávat – na Macu není třeba tuto složku dopředu vytvářet mimo Capture One, protože standardní souborový dialog to umožňuje provést během listování tlačítkem New Folder (je možné, že na Windows lze také složku přímo vytvořit během listování, ale nemám to vyzkoušené)

Nová složka se objeví v sekci Folders palety Library a pak už do ní můžeme fotografie přetahovat myší tak, jak bylo popsáno výše.

Připojení jednotlivých offline souborů

Pokud jste se (navzdory mému varování 🙂 dopustili konání, které způsobilo nedostupnost některých fotografií pro Capture One – například jste přejmenovali soubory nebo jste je přesunuli po částech do různých složek – bývá často pořád nejlepším řešením vrátit vše do původního stavu na disku a pak postupovat jednou ze dvou popsaných metod, ale pokud už to není možné nebo se jedná o menší množství fotografií, můžete je do katalogu připojit ručně jednu po druhé. Odpojené soubory mají přes sebe v zobrazení náhledů malou ikonku s otazníkem a v plném zobrazení v horní části nápis Offline.

Označení offline obrázků
Označení offline obrázků v náhledech pomocí ikonky s otazníčkem

Na rozdíl od Lightroom neexistuje v Capture One možnost dohledání všech souborů podle jednoho, který určíte ručně (v LR k tomu slouží zaškrtávátko Find Nearby Missing Photos během připojování souboru) a navíc tato metoda stejně nefunguje, pokud jsou soubory přejmenované. Proto musíte každou chybějící fotografii připojit ručně dle tohoto postupu:

 1. Na fotografii kliknete pravým tlačítkem
 2. Z menu zvolíte možnost Locate…
 3. Soubor nalistujete v novém umístění (či pod novým názvem)

Jistě uznáte, že dělat toto třeba pro sto nebo více souborů je práce pro vraha, takže se tomu zkuste vyhýbat, jak to jen půjde.

Čistka po přesunu fotografií

Ať už přesunete fotografie jakýmkoliv způsobem, může se stát, že po nich zůstanou v katalogu prázdné složky. Ty musíte odstranit ručně, a to kliknutím pravým tlačítkem myši a poté možností Delete Folder z kontextového menu. Pokud je složka prázdná, Capture One se na nic nebude ptát, pokud jsou v ní fotografie, můžete jí odstranit také, ale přijdete tím o jejich úpravy – Capture One na to upozorní, takže se v zásadě nemůžete splést. Složka odstraněná tímto způsobem vždy zůstává ležet na disku, odkud jí případně musíte smazat dodatečně.

Mazání složky
Mazání složky s fotografiemi vás upozorní, že na disku fyzicky zůstanou – zmizí jen z katalogu

Drobné háčky při mazání fotografií

Pokud mažete fotografie přímo z Capture One, čekají na vás dva drobné háčky, které je dobré si ohlídat.

Tím prvním je mazání offline souborů – je-li originál nedostupný, dojde ke smazání pouze záznamu v katalogu. Pokud originál chybí proto, že jste jej cíleně smazali mimo Capture One, je to v pořádku. Je-li ale třeba jen odpojen externí disk, můžete tím způsobit, že záznamy v katalogu smažete, ale soubory zůstanou ležet na disku, což obvykle není žádoucí.

Druhým háčkem, který může vést ke stejnému výsledku, je použití nesprávného tlačítka při potvrzování smazání souborů z disku. Dialog, který Capture One v tomto případě zobrazí, dovoluje soubory smazat jen z katalogu (tlačítko Keep In Place) a nebo i z disku (Move to Trash):

Mazání fotografií
Při mazání fotografií se Capture One ptá, jestli chcete originály nechat na disku nebo odstranit

Pokud se uklepnete a zvolíte Keep In Place, soubor na disku opět zůstává, ačkoliv o něm už katalog neví. To opět nebývá kýžený výsledek.

Když už to nastane a nechceme na disku zapomenuté soubory ke smazání dohledávat ručně, můžeme použít jeden z těchto dvou triků:

 • buď pomocí nástroje Synchronize znovu vložíme soubory z disku do katalogu a i když nezaškrtneme volbu Show Importer, doimportované soubory se objeví v nově vytvořeném záznamu v sekci Recent Imports palety Library. Odtud je můžeme hromadně smazat, tentokrát už správně s tlačítkem Move to Trash.
 • nebo fotografie, které zbyly v katalogu, přesuneme myší do jiné složky – v původní složce na disku pak zbudou pouze soubory, které už v katalogu Capture One nebyly odkazované, takže je můžeme smazat správcem souborů (Průzkumník, Finder atd.)

Závěrem ještě doplním, že pokud se rozhodnete promazat fotografie již importované do Capture One v jiné aplikaci (např. FastRawViewer), pro následné pročištění katalogu opět použijeme funkci Synchronize…, tentokrát s volbou Remove Missing Images.

Stáhnout zdarma:

E-kniha a individuální kurzy

Napsat komentář