Kapitola I. – funkce systémového blesku

Úvodní článek seriálu s přehledem funkcí dnešních systémových blesků. Obecně shrnutý soubor informací platný pro všechny fotografické značky.

Úvod

Máte před sebou první článek seriálu o fotografickém blesku a jeho použití v praxi. Mám v úmyslu se zabývat pouze systémovými blesky s určitým komfortem funkcí, nikoliv základními typy spouštěnými pomocí středového kontaktu. Nekladu si za cíl poskytnout vyčerpávající možnosti použití, chci spíše ukázat, co všechno lze. I proto očekávám vaše reakce a poznámky, ze kterých je případně možné udělat doplnění celého seriálu. Dále uváděné popisy funkcí se vztahují ke všem systémovým bleskům, drobné technické nuance ke Canonu. S ostatními značkami fotoaparátů – Pentax, Minolta, Nikon a dnes i Sigma nemám praktické zkušenosti. Jednotlivé navazující části budou samozřejmě obsahovat ukázky fotografií s využitím uvedených funkcí. Úmyslně se v dalším textu vyhýbám obvyklým anglickým zkratkám, stejné funkce mají u různých značek odlišnou zkratku a docházelo by tak k zbytečnému matení čtenáře. Dále upozorňuji, že uvedené funkce blesku musí (až na vyjímky) podporovat tělo fotoaparátu, jinak je nelze použít.

Ke značce Canon. Začal jsem jí svou éru autofokusu, po ruském Zenitu a východoněmecké Praktice. Někdy svůj Canon proklínám, někdy chválím, podle nálad a výsledných fotografií. Vnitřně jsem však se svým výběrem spokojen. Nic víc v tom nehledejte.

Takže začneme. Dnešní systémový blesk má opravdu širokou škálu funkcí i parametrů. Jsou to hlavně:

Směrné číslo

Klíčový údaj každého blesku – udává jeho světelný výkon ve vztahu k filmu o základní citlivosti 100 ASA. Je označováno jako GN nebo G, pochází z anglického “Guide Number”. Lze z něj odvodit dosah blesku pro právě nastavenou clonu (dosah blesku [m] = G / clona) nebo častěji správnou clonu pro zaostřenou vzdálenost (clona = G / zaostřená vzdálenost [m]). Nebudu tvrdit, že nejvyšší hodnota směrného čísla je nejlepší, nicméně je dobré si ujasnit předem, co je pro nás postačující. Běžný rozsah směrných čísel začíná někde od 20 u klasických blesků (jejich pořízení při vestavěném blesku s G = 12 nemá až takový význam), pokračuje přes střed s G = 30 – 45, až k výkonnému G = 50 – 55. Pokud si pořídíte Metz na přídavné rukojeti, dostanete se až ke G = 70. Udávaná směrná čísla platí dnes už bez výjimky pro nejdelší ohnisko reflektoru blesku (85 nebo 105 mm) a pro kratší ohniska se výrazně snižují. Například 550EX má G = 55 pro 105 mm, G = 39 pro 24 mm a G = 21 při použití vestavěné předsádky pro ohnisko objektivu do 17 mm.

Pokud výkon blesku nestačí, lze směrné číslo „zvýšit“ použitím citlivějšího filmu. Koeficienty pro přepočet s příkladem pro základní směrné číslo G = 50 jsou následující:

1,0x  pro film 100 ASA G = 50
1,4x  pro film 200 ASA G = 70
2,0x  pro film 400 ASA G = 100
2,7x  pro film 800 ASA G = 135

Zoom reflektor

Blesk obecně
Obecné znázornění zoomu blesku a způsobu přisvětlení scény

Optimalizuje výkon blesku změnou polohy paraboly reflektoru. V podstatě s prodlužujícím se ohniskem objektivu zužuje světelný paprsek vycházející z blesku, takže dochází k jeho koncentraci a zvýšení směrného čísla. Tím je vyšší také dosah záblesku. Najdete ho u všech blesků, běžný rozsah zoomu je od 24 nebo 28 mm na spodním po 85 nebo 105 mm na horním konci. Pokud fotografujete se širokoúhlým objektivem v rozsahu 17 – 24 mm, je nutné použít vestavěnou širokoúhlou předsádku.

Blesk nastavuje ohnisko reflektoru automaticky (po nátisku spouště) podle aktuálního ohniska použitého objektivu. Pokud máte zoom objektiv, blesk zoomuje v určitých krocích s ním. Problémová situace může nastat ve chvíli, kdy směrem k širokým ohniskům překročíte rozsah blesku. To není nikde indikováno. Při fotografování se zoomy v rozsahu 17 – 35 nebo 20 – 35 mm jste omezeni na nejširší rozsah blesku 24 (28) mm, který musíte hlídat. Případně trvale používat širokoúhlou předsádku a smířit se s nižším směrným číslem. Opačný případ, tj. použití teleobjektivu s větší ohniskovou vzdáleností než je maximální na blesku (např. 200 mm objektiv) je zcela bezproblémový. Blesk skončí své zoomování na svém maximu (třeba 105 mm), vše ostatní bude fungovat tak, jak očekáváte.

Blesk s předsádkou
Blesk s částečně vysunutou předsádkou

Širokoúhlá předsádka

Nepsaný standard. Výsuvná destička rozptylující světlo, normálně skrytá uvnitř těla reflektoru blesku. Lze ji buď částečně vysunout nebo po úplném vysunutí sklopit přes reflektor. V polovysunutém stavu se používá společně s vyklopenou hlavou blesku k jemnému přiblesknutí stínů (totéž co papír či kartička na blesku přidržované gumičkou při focení s bleskem odraženým o strop) a získání „lesku“ v očích při krátkých vzdálenostech objektu do cca 1,5 metru. Dochází pak k podstatnému zjemnění stínů portrétu, aniž by to vyvolalo jiné tvrdé stíny pro změnu od blesku.

Při plném vysunutí a sklopení přes reflektor funguje předsádka jako difuzér, který rozšiřuje standardní široké ohnisko blesku na 17 nebo 20 mm (podle výrobce).

Výše popsané řešení odpovídá většině dnešních blesků. Např. blesky Nikon mají nejen širokoúhlou předsádku ve formě rozptylné destičky, ale také bílou odraznou destičku. Obě jsou vestavěny v reflektoru a je možné je použít nezávisle na sobě (jednu či druhou nebo obě současně).

Otočná a výklopná hlava blesku

V dnešní době naprostá samozřejmost. Kdo to myslí s fotografováním trochu vážně, bude hledat blesk s otočnou a výklopnou hlavou zároveň. Starší blesky (380EX) mají pouze výklopnou hlavu, což neumožňuje fotografování na výšku s odrazem světla od stropu.

Infračervený paprsek pro zaostřování ve tmě

Důležitá maličkost zajišťující funkci autofokusu za horších světelných podmínek. V šeru nebo za tmy nedokáže elektronika fotoaparátu vyhodnotit obrazové informace a následně nelze zaostřit. Pak si musí fotoaparát zajistit přisvětlení scény sám. EOS 500N rozsvítí malou žárovku na těle, novější EOS 300, 30 a 33 vyklopí vestavěný blesk a spustí sérii záblesků s nízkým výkonem. Výsledkem je ztráta atmosféry okamžiku. Je to zatraceně rušivý způsob.

S nasazeným systémovým bleskem je přisvětlení realizováno přímo z něj, v infračerveném spektru (i když ve skutečnosti je to spíše hranice mezi viditelným a neviditelným světlem) promítnutím světelné mřížky. To umožní zaostření za minimálního rušení, fotografované osoby nejvýše uvidí tmavě červené světlo na těle blesku. Standardní dosah bývá kolem 8 – 12 metrů na střed snímku a 4 – 7 metrů v okrajových částech. Má to malinkatý háček – u většiny běžných těl musíte ostřit na prostřední AF bod. Střední modely fotoaparátů mají infra přisvětlení s nižším dosahem vestavěné (EOS 50), profesionální těla nemají vestavěný blesk ani přisvětlení a obě funkce požadují po připojeném systémovém blesku. U nich ovšem funguje se všemi zaostřovacími body (EOS 3, EOS 1V).

Vysokorychlostní synchronizace

Řada fotografů ji zatracuje se slovy, že ji nikdy nepoužili, řada velebí. O co jde? Standardní synchronizační čas pro blesk (označovaný symbolem Xsync) se u většiny fotoaparátů pohybuje v rozsahu 1/90 až 1/250 sekundy. Je to prostě nejkratší čas, s jakým lze klasický blesk se středovým kontaktem použít. Jeho záblesk je totiž tak krátký (trvá několik tisícin či desetitisícin sekundy), že je nutné jej generovat pouze při plně otevřené závěrce, kdy je najednou osvětleno celé políčko filmu. A tady je kámen úrazu u štěrbinových závěrek, používaných v zrcadlovkách. U časů kratších než Xsync se ve skutečnosti neotevře celá závěrka (není osvíceno celé políčko filmu najednou), ale druhá lamela závěrky zahájí pohyb za první ještě předtím, než první lamela odkryje celé políčko filmu. Takže film je ve skutečnosti osvícen pohybujícím se proužkem světla. Ten se ještě zužuje s použitím kratších časů. Systémové blesky proto v těchto situacích nedávají jeden krátký a silný záblesk (na snímku by byl osvětlený jen zmíněný proužek), ale mnohem slabší a hlavně prodloužený záblesk trvající celou dobu běhu závěrky. Zjednodušuji, ale pro pochopení principu je to postačující.

Systémové blesky tak umožňují synchronizaci se všemi rychlostmi závěrky. Pouze se s použitím času kratšího než Xsync postupně snižuje směrné číslo, na nejkratších časech kolem tisícin až k řádu jednotek. Přes častou argumentaci proti této funkci (hlavní argument je ono nanicovaté G při třeba 1/4000) je řada situací, kdy nám to vůbec nemusí vadit a přínos blesku do výsledného snímku bude zřetelný. S aktivovanou funkcí vysokorychlostní synchronizace můžete použít blesk za slunečného dne, mít objektiv na „plnou díru“ a nestarat se přitom o hlídání času. Lze projasnit popředí snímku s minimálním výkonem blesku a se zachováním rozmazaného pozadí. Případně si jen zkrátit příliš dlouhý Xsync svého fotoaparátu při focení pohybu.

Pokud potřebujete používat blesk se dvěma těly a nechcete mít obě profesionální, případně máte jedno tělo základního typu, může horší parametry těla „dohonit“ kvalitní blesk. Což je třeba i můj případ. Synchročas EOSu 500N si zvedám z 1/90 na 1/125 nebo až 1/180. Pozor, tohle platí pro EOS500, 500N a 300, naopak nemám ověřeno pro EOS5000 a 3000, ani pro nejnovější 3000N. Danou funkci musí v každém případě podporovat tělo fotoaparátu.

LCD displej / LED signalizace

LCD displej blesku
Množství informací poskytované LCD CANON 550EX
CANON 420EX - zezadu
CANON 420EX zezadu – informace poskytnuté LED

Dnešní modely blesků mají bez výjimky LCD displej, starší LED diody. Diody poskytují pouze základní přehled o nastaveném zoomu, připravenosti blesku, vysokorychlostní synchronizaci a zapnutí. Ve tmě sice vidíte, která svítí, ale nevidíte popis k ní příslušející. Jiné funkce neindikují a pokud je neumí tělo, máte smůlu. Tahle informace se týká hlavně 380EX a 420EX.

Naopak, LCD displej, pokud je podsvícen, poskytuje i ve tmě kompletní přehled funkcí a nastavených parametrů.

Vynikající informaci dává stupnice s aktuálním rozsahem blesku v metrech pro právě nastavenou clonu a čas. Stačí zběžný pohled a víte, zda se snímek podaří.

Korekce expozice blesku

Stejně jako u klasické expozice je možné i u blesku určit stupeň podexpozice nebo přeexpozice snímku. Zadává se v EV buď přímo na blesku nebo z těla fotoaparátu. Dělení je po 1/3 EV u profi těl a 1/2 EV u ostatních. Celkový rozsah korekcí bývá kolem +- 3 EV. Opět platí, pokud tohle tělo neumí a blesk ano, celková sestava s bleskem to umět bude (EOS 500N, 300). Vyšší modely od EOS 50 umějí nastavit korekci pro blesk přímo, včetně zobrazení její hodnoty v hledáčku. V běžném fotografování korekce určitě použijete, pouze chvíli trvá, než si člověk uvědomí vztahy mezi standardním a bleskovým světlem. Nebo jinak řečeno, vztah mezi popředím a pozadím (nehledejte vazbu na anatomii!). Korekce, pokud je umí současně nastavit i tělo fotoaparátu, se sčítají. Takže pokud máte na těle nastaveno – 1 EV pro blesk a na blesku -1/2 EV, výsledná podexpozice bude – 1,5 EV.

Manuální řízení blesku, manuální zoom

Pokud chcete exponovat snímek „po svém“, využijete manuální nastavení výkonu blesku. Nastavovaná hodnota je zobrazována zpravidla ve zlomcích původního G, takže je vhodné mít po ruce převodní tabulky na aktuální G. Ty jsou vždy součástí manuálu.

Manuální zoom není až tak nutný, pokud nemáte v úmyslu si s bleskem vysloveně hrát a využívat ho až do extrému (noční vícenásobné expozice, osvětlení objektu úzkým paprskem, atd.). Jinak paprsek lze vždy v případě potřeby zúžit zamaskováním reflektoru.

Bracketing (odstupňovaná expozice tří snímků)

Blesk s fotoaparátem automaticky exponuje tři snímky po sobě s předem nastavenými korekcemi. Na filmu pak dostanete „správný“ snímek (dle elektroniky blesku), dále podexponovaný a přeexponovaný snímek. Vždy se mění výkon blesku, nikoliv clona a čas nastavené pro pozadí. V poslední době se vynořují řešení s větším počtem snímků (5 až 7). To pomůže hlavně těm, co fotografují na diapozitivy, pro jemné odstupňování expozice. Danou funkci můžete vytvořit manuálně změnou korekce blesku mezi jednotlivými snímky.

Blokování expozice blesku

Funguje stejně jako blokování expozice fotoaparátu. Zablokuje expozici blesku na danou volbu kompozice a vy pak můžete snímek překomponovat jinak, výsledná hodnota expozice se už nezmění. Délka blokování je mezi 10 – 20 vteřinami. Výsledkem použití této funkce u Canonu je změření záblesku, zda z pohledu blesku vyjde, i když je řešen třeba odrazem od stropu. Ona se totiž expozice nejen blokuje, ale současně i měří. A pokud se přitom rozbliká symbol blesku v hledáčku, jeho výkon nestačí. Pozor – opět nefunguje všude. EOS 500N a vyšší ano, EOS 500 a EOS 3000 ne, EOS 3000N byl doplněn E-TTL expozicí blesku a tak by to měl umět.

Synchronizace na druhou lamelu

Příjemná funkce nejen pro noční fajnšmekry. Normálně blesk vydá záblesk při časech delších než Xsync s otevřením závěrky (první lamela). Při aktivaci této funkce dává záblesk naopak až těsně před zavřením závěrky (odtud druhá lamela). Mimo pohybových nočních snímků lze tuto funkci použít například k tzv. doostření snímku. Pokud totiž fotografujete s delším časem než Xsync, blesk „zmrazí“ fotografovaný pohyb současně s otevřením závěrky, ovšem ten poté pokračuje až do jejího zavření a dojde k malému rozmazání objektu. Při použití synchronizace na druhou lamelu bude objekt také rozmazán během otevření závěrky, ale těsně před jejím zavřením se dobleskne a tím se „zaostří“. Přitom logicky nefunguje měření E-TTL, blesk přepne na standardní TTL (nelze změřit expozici pomocí předzáblesku, protože by zasáhl do scény).

Modelační záblesk

V současné době použitelné pouze s profesionální zrcadlovkou EOS 3. Po stisku tlačítka pro zobrazení hloubky ostrosti se po zavření clony na nastavenou velikost spustí série záblesků s frekvencí 70 Hz po dobu 1 sekundy. Umožní to zhodnotit hloubku ostrosti scény spolu s jejím osvětlením a stíny vrhanými bleskovým světlem.

Stroboskop

Série záblesků vydaná bleskem. Intenzita se pohybuje od zlomků G (s plným G by byl jen jeden – blesk by se nestačil nabít), frekvence od 1 Hz do zpravidla 200 Hz. Lze nastavit výkon, počet a frekvenci záblesků. V běžném použití se tato funkce moc nevyužívá, kdo má ale čas a chuť, může si pohrát a docílit zajímavých snímků. Využití není omezeno jen na obvykle uváděný rozfázovaný pohyb lidského těla, umožňuje i zcela odlišnou řadu variací.

Úsporný provoz blesku

Některé blesky lze zapnout ve dvou režimech. V prvním jsou neustále připraveny k záblesku, v druhém se po určité době nečinnosti přepnou do jakéhosi stand-by režimu a probudí je až částečný stisk spouště fotoaparátu. První režim použijete tam, kde nelze propást ten správný okamžik. Druhý v prostředí, kdy je čas nebo máte rozplánováno focení na celý večer či noc. Pak před zvednutím fotoaparátu stačí namáčknout spoušť, blesk se „probudí“ a po přiložení k oku je již vše připraveno. Drobnost, ale prodlužuje život baterií.

Uživatelské funkce

Soubor funkcí nastavovaných uživatelem. Zajišťují chování blesku v některých situacích, usnadňují fotografovi život. Řídí se jimi chování blesku – například zda režim odstupňované expozice chcete po využití zrušit nebo nechat nastavený, jaké při něm bude pořadí snímků, způsob měření záblesku E-TTL / TTL, povolení / zakázání modelačního blesku, atd. V podstatě totéž jako uživatelské funkce u těl fotoaparátu.

Kabelové ovládání

Neboli blesk umístěný mimo tělo fotoaparátu a s ním propojený kabelem. Pro makro, studio, akvarijní rybičky a jinde. Všechny funkce zachovány (nechytejte mě za slovo), manipulace s bleskem a jeho umístění zcela v moci fotografa.

Dálkové ovládání jednoho či soustavy blesků

Chuťovka pro profíky. Pomocí infračerveného vysílače obsaženého přímo v blesku jsou ovládány další blesky bezdrátově. Ty mohou být ještě soustředěny do několika samostatně ovládaných skupin. Případně lze použít samostatně dodávaný vysílač zasunutý do sání blesku a s ním ovládat jeden či více blesků. Lze nastavit různé poměry výkonů jednotlivých záblesků, opět u jediného blesku nebo skupin blesků. Setkal jsem se s tím zatím pouze při fotografování hokeje – nad ledem se před zápasem pověsí 8 – 12 kusů dálkově ovládaných a současně spouštěných blesků. Pořizovací náklady jsou bohužel enormní a také příprava zabere spoustu času. Výsledné fotografie jsou ovšem špičkové.

15 komentářů u „Kapitola I. – funkce systémového blesku“

 1. WL TTL

  bezdratove rizeni blesku neni jen pro profiky, ale tak uzitecne pro normalni foceni, ze i jen to by mi stacilo abych zustal u Minolty. Ono totiz hrozne zalezi na tom, jak jednoduse je to vyreseno. Coz u Minolty je a u Canona neni:-(

  Odpovědět
  • RE: korekce expozice

   jen poznamecka – pri nastaveni korekci u canona na tele i na blesku se tyto nescitaji, uplatni se jen to, co nastavis na blesku

   a modelacni blesk umi i eos30/33

   Odpovědět
   • RE: RE: korekce expozice

    Ooops. To je moje chyba. Je to opravdu tak, na Canonech kompenzace nastavena na blesku (550EX) prebiji jakoukoli kompenzaci nastavenou na tele, nescita se. Timto se jak ctenarum, tak Honzovi, ktereho jsem takto mystifikovala, omlouvam.

    Odpovědět
 2. druha lamela a TTL

  Myslim, ze neni uplne pravda to, ze pri nastaveni na druhou lamelu se prepne z E-TTL na TTL. Je to porad E-TTL, vyhodnocovaci predzablesk jde pred zvednutim zrcadla jako obvykle, hlavni zablesk tesne pred uzavrenim zaverky. Jen se prodluzuje doba mezi predzableskem a hlavnim zableskem a riskujeme, ze se hlavni objekt, na kterem bylo mereno, pohne bliz nebo dal a ulozene nastaveni tedy objekt prepali nebo nedosviti. Tak to teda aspon funguje na kombinaci EOS50E a 380EX. Na 550EX jde myslim nastavit, jaky mod to ma byt,jestli E-TTL nebo A-TTL a tak, ale snad rozhodne neprepina automaticky na TTL.

  Odpovědět
  • RE: druha lamela a TTL

   Nechám tuto diskuzi na závěr seriálu, u EOS 500N se okamžitě se zapnutím druhé lamely přepíná na TTL, což také signalizuje displej blesku (550EX).

   Mrknu do manuálu, ale logicky při dlouhých časech a pohyblivých objektech je měřící předzáblesk dost nesmyslná záležitost.

   Bude-li to jinak, zítra doplním komentář.

   Jan Hliná

   Odpovědět
   • RE: RE: druha lamela a TTL

    S EOSem 50 se pri synchronizaci na druhou lamelu do TTL automaticky neprepina. Zkousela jsem to, je videt predzablesk na zacatku.

    Odpovědět
    • RE: druha lamela a TTL

     Rovněž EOS 3 s 550EX zachovává nastavené synchro na druhou lamelu.

     Dokonce jsem to zkoušel i s manuálním zvedáním zrcátka (MLU) a blesk spustil předzáblesk se zvednutím zrcátka (tedy těsně před zvednutím), při otevření závěrky nic a při uzavírání závěrky šel hlavní záblesk.

     Odpovědět
  • RE: A-TTL, E-TTL

   TTL (standardni Through-The-Lens) mereni meri primo behem expozice svetlo odrazene od filmu. Po te, co se dosahne dostatecne expozice, blesk utne. E-TTL mereni stanovuje expozici blesku predem, na zaklade predzablesku. Umoznuje to napr. pouziti maticoveho mereni, zamceni expozice blesku a j. Vzhledem k tomu, ze se nemeri svetlo odrazene filmem, take nevznikaji problemy s ruznou odrazivosti ruznych filmu. A-TTL je primitivnejsim predchudcem E-TTL. Take pouziva predzablesk – podle nej se urci clona. Je-li objekt hodne blizko a clona je prilis otevrena, je potrebny zablesk tak kratky, ze standardni TTL nestihne zablesk vcas utnout a dojde k preexpozici. A-TTL by tomu melo predejit tim, ze clonu dostatecne zavre. S A-TTL se jde setkat na nekterych starsich telech Canon. Vsechna novejsi tela podporuji E-TTL.

   Odpovědět
   • RE: RE: A-TTL, E-TTL

    Neodrazi nahodou A-TTL po zvednuti zrcadla od zaverky? Misto od filmu? Tim se jako vyhnuli rozdilne odrazivosti filmu. A E-TTL nechali odrazit od zrcadla, takze mohl fotak pracovat pri “plnem vedomi”. To je moje ZDANI, ktere jsem myslim nekde cetl, ale neberte mne za slovo a radsi mne hned opravte.

    Odpovědět
    • RE: RE: RE: A-TTL, E-TTL

     Od ceho odrazene svetlo A-TTL meri presne nevim, ale vzhledem k tomu, ze se mereni provadi predem, na zaklade predzablesku, tak od filmu to rozhodne neni.

     Odpovědět
 3. Odpověď na poznámky

  a) korekce se nesčítají, již opravila Radka

  b) synchro na druhou lamelu u starších modelů přepíná na TTL, u nových funguje jak má.

  Do budoucna se budu snažit vyhnout konkrétním poznámkám a příkladům, neboť není až tak jednoduché pokrýt všechny varianty.

  Současně se omlouvám za, doufám že drobné, mystifikace.

  Honza

  Odpovědět
 4. Pro Honzu Hlináka

  Nene, to by byla skoda se vyhnout konkretnim prikladum. Me se naopak libi, jak jsi to napsal, je to prave tou konkretnosti a priklady mnohem zajimavejsi a pouzitelnejsi pro ty, kdo tapou a mapujou. Obecne reci typu “nektere zrcadlovky…” zacatecnika spis zmatou. Ty drobnosti (hnidy), ktere jsme vypichli opravi drobne chyby a znali veci to pochopi a omluvi. Takze si myslim IMHO, ze to cele dopadlo, jak nejlip mohlo a prosim i ostatni “redaktory” 🙂 at pisou priklady, sec to jde.

  Odpovědět
 5. eos 500 a HSS

  Na eosu 500 se neda nastavit s pripojenym bleskem kratsi cas jak 1/90. Mozna 500N to umi, ale 500 rozhodne ne.

  Odpovědět
  • RE: eos 500 a HSS

   500 neumí ani zámek blesku, ani E-TTL nebo HS, je to starší model. Tyhle věci má Canon vyřešené až od EOSu
   500N.

   Pozdravuje JH

   Odpovědět

Napsat komentář