Scott Kelby: Digitální fotografie ve Photoshopu

Recenze knihy.

Obálka
Tato kniha z pera renomovaného odborníka na Photoshop, Scotta Kelbyho, vydaná v českém překladu v roce 2003, se věnuje, jak již její název napovídá, digitálním úpravám fotografií ve Photoshopu. Konkrétně se týká verze 7 tohoto programu (tedy nikoli již nejnovější, ale stále ještě dosti aktuální), což se ovšem bohužel nedočtete ani na obálce, ani na jiném místě, kde by člověk informaci tohoto typu hledal – vyjde to najevo až při podrobném zkoumání textu. V originále patří tato kniha ve své kategorii mezi bestsellery. I česká verze této knihy vypadá na první pohled velmi dobře. Je vázaná, se spoustou ilustrací, vytištěná celobarevně na kvalitním papíře. Podle informací na zadní straně obálky je určená odborníkům v oblasti grafiky a pokročilým uživatelům a fotografům. Je rozdělena celkem do jedenácti kapitol:

 • Spusť mne – Ovládání Prohlížeče souborů
 • Výběr toho nejlepšího – Ořezávání a změny velikosti (Cropping and Resizing)
 • Úpravy – Problémy s digitálními obrázky
 • Dobře mne vybarvi – Korekce barev pro fotografy
 • Maska – Techniky s maskou
 • Hrátky s hlavou – Retuš portrétů
 • Invaze zlodějů těl – Tvarování těla
 • Speciality – Speciální fotografické efekty
 • Zpět v černém – Od barev ke stupňům šedi
 • Elegantně oblečený muž – Profesionální techniky zostření
 • Zábava pokračuje – Předveďte to klientům

Každá kapitola se sestává ze série praktických návodů, jak provést to či ono. Všechny návody jsou velice podrobné a doplněné ilustracemi, takže je snadno pochopí i začátečník. Příjemné je i to, že všechny názvy funkcí, palet, nastavení apod. jsou vždy uvedeny jak v češtině, tak i v angličtině, takže popsané postupy mohou snadno sledovat jak ti, kdo vlastní počeštěný Photoshop, tak i ti, kdo mají původní verzi. Navíc můžete knihu otevřít prakticky kdekoli a jste schopni návod, který vás zajímá, ihned bez problému použít, aniž byste museli listovat knihou zpět a hledat, jak se něco udělá. I když se tentýž krok vyskytl v knize už dříve, třeba i několikrát, autor vždy vše znovu zopakuje úplně od začátku. (Má to ovšem samozřejmě i své nedostatky. Pokud se rozhodnete knihu přečíst od začátku do konce, připravte se duševně na to, že třeba to, že paleta Historie uchovává přehled o posledních 20 krocích, budete číst nejméně dvacetkrát.)

Daleko lépe, než její název, vystihuje obsah této knihy popis na zadní straně obálky:


Výjimečnost této knihy spočívá v tom, že se nebudete muset prokousávat nudnou teorií, ale v několika krocích se dostanete přímo k zamýšlenému výsledku. Namísto toho, aby vás kniha poučovala o možných nastaveních příkazů Photoshopu, předloží vám přímo řešení konkrétních situací, tedy jaké nastavení zvolit a kdy jej použít.

Pravda do slova a do písmene. Kniha obsahuje velké množství praktických triků a i pokročilý uživatel Photoshopu má šanci se zde ledasčemu přiučit. (Na druhou stranu kniha ovšem obsahuje i celou řadu trivialit, které pokročilý uživatel, kterému je údajně určena, pravděpodobně již dávno zvládnul, jako např. jak měnit velikost obrázku nebo jak posílat fotografie e-mailem.) Pokud, soudíce podle jejího názvu, budete od této knihy očekávat, že vám poskytne solidní přehled základů kvalitního zpracování digitálních fotografií ve Photoshopu, platný univerzálně pro všechny oblasti fotografie, budete nejspíš zklamáni. Kniha se opravdu sestává jen a pouze z praktických návodů – zmáčkněte tuto kombinaci kláves, klepněte myší sem, popotáhněte pravý jezdec doleva… Teorie tu zcela chybí. O tom, jak věci v principu fungují, a k čemu všemu se proto dají využít a jak, se dozvíte jen velmi málo. Například s tím, jak se používají Křivky, se seznámíte spíš jen okrajově, bez jakéhokoli hlubšího pochopení, v sekci věnované korekci barev. Jak s nimi upravit kontrast snímku vám už autor ani tam, ale ani jinde neprozradí. Řada základních technik je v knize popsána (např. doostřování, celková korekce barev apod.), ale některé důležité základní operace v knize zcela chybí (např. již zmíněná úprava kontrastu prostřednictvím Křivek). Větší část knihy je věnovaná návodům na nejrůznější „vylepšování“ portrétů a fotografií určených pro komerční použití. Naučíte se, jak ubrat léta i kilogramy, vylepšit barvy, dodat atraktivnější pozadí atd. Řada postupů popsaných v knize vám může být užitečná i pokud se zabýváte jinou oblastí fotografie než portrétem či reklamou, ale připravte se na to, že je budete muset někdy hledat trochu jinde, než kde byste je třeba čekali (např. techniku vhodnou pro odstranění smítek prachu viditelných na obloze musíte hledat v kapitole nazvané Hrátky s hlavou – Retuš portrétů). Rejstřík na konci knihy je bohužel poněkud chudý, takže nalézt v knize konkrétní úkon, který vás zajímá, nemusí být vždy zcela jednoduché.

Dosti zarážející je na této knize, údajně určené pokročilým fotografům, naprostá absence jakéhokoli popisu týkajícího se používání správy barev, vytváření softwarových náhledů a dosažení kvalitního výstupu na papíře obecně. Jediná informace, která se tomu blíží, je na začátku kapitoly Dobře mne vybarvi – Korekce barev pro fotografy, kde se autor dosti nelichotivě vyjadřuje o prostoru sRGB a doporučuje změnit pracovní prostor na Adobe RGB (1998), který má podle něj velmi široký gamut barev. Nejenže je to žalostně málo, ale navíc toto tvrzení je i poněkud přitažené za vlasy a ještě autor zapomněl čtenáře upozornit na to, že pokud současně nezmění Color Management Policy z Use Embedded Profile na Convert to Working RGB, tak budou s obrázky pořízenými digitálem v prostoru sRGB buď stejně nadále pracovat v sRGB a ne v Adobe RGB (1998), nebo se jich bude Photoshop při otevírání každého obrázku ptát, má-li ho zkonvertovat do Adobe RGB (1998) (to mají-li v Color Settings zatrženo, aby se Photoshop v případě konfliktu profilů ptal). I jinde se v knize vyskytují poněkud přehnaně zjednodušená tvrzení a rady. Např. se zde dočtete, že mezi RGB a Labem se můžete přepínat, jak se vám zachce (ano, samozřejmě, pokud vám nevadí, že při tom dochází ke ztrátám barev), a nebo zde najdete i perlu jako: „Nevypínejte převzorkování obrazu u souborů, které získáte ze skeneru, protože tyto obrázky mají již od počátku vysoké rozlišení. Vypnutí převzorkování obrazu je určeno pouze pro fotografie z digitálního fotoaparátu.“

Některé postupy v knize jsou označené značkou Pokročilé techniky – pouze pro mistry. Abych pravdu řekla, není mi příliš jasné proč. Nejspíš proto, aby to čtenáři pozvedlo sebevědomí. Řada z těchto technik by měla být pro pokročilého uživatele naprostou samozřejmostí (třeba znalost výhod používání 16ti bitových obrázků). Osobně jsem mezi těmito a ostatními postupy popsanými v knize neshledala, co se obtížnosti týká, celkem žádný rozdíl. Mnohé z těchto technik jsou opravdu velmi jednoduché i všeobecně známé, například postupné zvětšování obrázku po malých inkrementech. K této konkrétní metodě – autorův popis výsledků obdržených touto metodou mi přijde být poněkud přehnaně optimistický. Nese se v duchu matematické indukce – jelikož při zvětšení obrázku na 110% nedojde k viditelné ztrátě kvality, můžeme zvětšení na 110% kolikrát chceme opakovat a obrázek tak zcela bez problému libovolně nafouknout, aniž by kvalita utrpěla. (Trochu přeháním, ale jen nepatrně. V textu se hovoří o zvětšení 3Mpix obrázku na velikost plakátu.)

Dvojstrana

I jiné postupy autor prezentuje v poněkud optimističtějším duchu, než jaká je realita. Kromě toho, že některé kroky, které se tváří jednoduše, vůbec jednoduché být nemusí (proveďte selekci objektu, zamalujte všechno kolem apod.) – tedy aspoň pokud výsledek má být kvalitní, tak také o nedostatcích té či oné metody se vesměs dočtete až v popisu metody jiné (která má být lepší a uvedené nedostatky odstraňovat). Ilustrace jsou bohužel tak malé, že posoudit kvalitu provedené úpravy na vlastní oči je často zcela nemožné. Autorovo zjednodušování a bezbřehé nadšení pro různé triky může, především začátečníka, svádět k nadužívání snadných „vylepšení“ snímků. Kniha neklade příliš velký důraz na kvalitu úprav a jejich vhodnost, ani na rozvíjení estetického cítění čtenáře. Každá kapitola sice začíná kvalitním snímkem jednoho z předních fotografů, ale praktické ukázky u jednotlivých technik jsou vesměs spíše průměrné a nepříliš inspirující.

Jedním z nápadných rysů této knihy je, že autor nemá rád menu a libuje si v klávesových zkratkách. Na jednu stranu to má tu výhodu, že pokud přečtete tuto knihu od začátku do konce, tak si celou řadu těch nejběžnějších opravdu zapamatujete a s Photoshopem pak dokážete pracovat rychleji. (Je to sice poněkud drsná metoda, leč bezesporu účinná.) Na druhou stranu, pokud budete chtít některý z triků v knize z hlavy za nějaký čas zreprodukovat a náhodou si zrovna nevzpomenete, kterou že to klávesu to máte stisknout, tak vám nezbude, než buď sami pátrat v menu, nebo znovu vyhledat návod v knize. Autor se snaží repetitivní seznamy kroků, ze kterých se kniha sestává, poněkud odlehčit humornými poznámkami. Někdo to uvítá, jiného to zase může silně iritovat. Mně osobně přijde jeho humor místy poněkud křečovitý, v českém překladu obzvlášť. Klidně bych se obešla bez výkřiků jako „Dost dobré, ne?“, „Jupííí!“ a „Jó Jim, ten to válí!“, i poznámek o tom, jak následující technika je tak ohromující, že již způsobila chvilkové oslepnutí v laboratřích na testování myší.

Překlad této knihy do češtiny je kapitola sama pro sebe. Překladatelé se místy až křečovitě drží anglického originálu a některé věty a termíny působí poněkud kostrbatě (např. techniky „zostření” fotografií, snímek se úpravou „nasvětlí” atd.; ještě než jsem vůbec knihu začala číst, zarazilo mě věnování, ve kterém autor děkuje svému drahocennému synkovi). V knize se najdou i faktické chyby. Například v sekci o vyjasnění a zvýraznění očí je Adjustment Layer (hned na několika místech najednou) chybně přeloženo jako Vrstva výplně (což je položka v menu Vrstvy nacházející se přesně o jeden řádek výše). V sekci o sestavování panoramat se pak zase pro změnu opakovaně tvrdí, že kombinace Ctrl+L otevře dialog funkce Křivky, ačkoli tato kombinace vyvolá funkci Úrovně, což je ostatně zřejmé i z ilustrací a popisu toho, co má v dialogovém okně člověk provést. (Tato chyba se ovšem dost možná vyskytla i v originále, jelikož v tomto případě je chybný i anglický termín Curves). Poněkud svérázně působí překlad v druhé kapitole, Výběr toho nejlepšího – Ořezávání a změny velikosti (Cropping and Resizing). Překladatelé tu naráží na problém, že americký originál používá jako hlavní jednotku míry palce, zatímo český čtenář je zvyklý na centimetry. Zatímco ilustrace zůstaly zcela beze změny, text byl přizpůsoben. A tak zatímco v textu se dočtete třeba: “…jméno, které má označovat váš přednastavený rozměr, (v našem případě jej nazveme „Karlův 10×15“), jak můžete vidět vpravo…”, tak na obrázku vpravo, na který se text odkazuje, je “Scott’s 6”x4””.

Pakliže řada věcí uvedených výše by se dala omluvit, respektování pravidel českého pravopisu by mělo být (u jakékoli publikace) naprostou samozřejmostí. Kolik v této knize chybí čárek mezi větami tam, kde se v angličtině nepíšou, zato v češtině ano, se ani nedá spočíst. A zdaleka nejen čárky mezi větami jsou problém. Najít v této knize stránku, která by neobsahovala alespoň jednu gramatickou chybu nebo botu v typografii (jako 2 1/2 vysázené jako 21/2), je velké umění, přestože textu je na každé straně jen poskrovnu. Libor Vyhnálek, který (podle tiráže) prováděl jazykovou korekturu knihy, by zasloužil okamžitého padáka, protože zcela zjevně buď knihu vůbec nečetl, nebo není pro práci korektora způsobilý. (I mnozí další, kdo se na českém vydání podíleli, by se ale měli chytit za nos.)

Poměrně závažným nedostatkem českého překladu této knihy je, že bohužel z nějakého důvodu neobsahuje autorův úvod, ve kterém vysvětluje, co si kniha klade za cíl, komu je určená a jak s ní doporučuje zacházet (viz např. ukázky stránek originálu na amazon.com). Autor tam zmiňuje i některé další věci, které mohou být pro čtenáře dosti podstatné při rozhodovnání, zdali tato kniha je pro něho vhodná, či nikoli. Např. to, co jsem zmínila již výše, že kniha je záměrně psaná tak, aby ji šlo otevřít kdekoli a daný návod okamžitě použít bez toho, aby bylo nutno dohledávat další informace. Kromě toho se čtenář českého vydání také třeba vůbec nedozví, že snímky použité jako ukázky v knize jsou dostupné na internetu, na adrese http://www.scottkelbybooks.com/digibookphotos.html. Další specialitou českého překladu je, že na rozdíl od originálu uvádí klávesové zkratky pouze pro Windows. Čeští majitelé Maců mají jednoduše smůlu.

Co říci závěrem? Přes jisté nedostatky zmíněné výše se jedná o velmi dobrou knihu. Svým zaměřením a stylem ale zdaleka není vhodná pro každého. Spíš než fotoamatérovi (zejména pokročilému, s vyššími nároky na technickou kvalitu fotografií) je určená lidem pracujícím v oblasti komerční fotografie a grafiky. Ocení ji především ti, kdo mají potřebu různě „vylepšovat“ fotografie, hledají jednoduchá řešení a rychlé recepty a dávají přednost tomu naučit se věci nazpaměť než se snažit pochopit principy fungování a pak je kreativně používat. Pokročilý uživatel v této knize také může najít nové, užitečné triky, ale kniha pro něj nejspíš bude z velké části pouze opakováním již dávno známého a toho, co by sám dokázal snadno a rychle vyčíst z manuálu či Helpu ve Photoshopu nebo sám vymyslet. Kromě toho je také výklad na řadě míst pro potřeby pokročilého uživatele poněkud příliš zjednodušený a postrádá důležité detaily. Kniha se také vůbec nezabývá problematikou kvalitního tisku. Na rozdíl od informace uvedené vzadu na obálce bych knihu doporučila, spíš než pokročilým a odborníkům, pouze mírně pokročilým a i začátečníkům, alespoň těm, kteří mají chuť do učení a když zahlédnou termíny „maska“ a „vrstvy“, tak neomdlévají předem hrůzou.

Digitální fotogragie ve Photoshopu
Autor: Scott Kelby
Překlad: Karel Smrček, Andrea Karešová
Vydavatel: Computer Press, a. s.
Rok vydání: 2003
Doporučená cena: 489 Kč / 749 Sk
Vazba: vázaná
Rozsah: 358 stran
ISBN: 80-7226-990-9

13 komentářů u „Scott Kelby: Digitální fotografie ve Photoshopu“

 1. Co tedy koupit?

  Obdobné pocity jsem měl při prohlížení knížky i já a nechal jsem ji na regále. Která kniha o PS je ale lepší? Zatím jsem v žádné nenašel to podstatné – jak ovládat barvy a dostat je na papír. Zato jsou příručky plné hloupostí typu “jak vyrobit kovový text”. Můžeš něco doporučit?

  Odpovědět
  • RE: Co tedy koupit?

   O literature dostupne v cestine bohuzel nemam prehled. Z anglicky psanych knih se mi jako vhodnejsi pro fotografa jevi Evening: Adobe Photoshop CS for Photographers (i kdyz take nemusi vyhovovat uplne vsem – specialne napr. uplnym zacatecnikum). Je v ni mj. i par kapitol tykajicich se tisku a spravy barev, nicmene tolik jako v knize specializovane na color management tam toho pochopitelne neni (za precteni stoji napr. Fraser et al.: Real World Color Management).

   Odpovědět
   • RE: RE: Co tedy koupit?

    Výše uvedená kniha vyšla také v překladu do češtiny v ComputerPressu pod názvem Správa barev. Vřele doporučuji.

    Odpovědět
  • RE: Co tedy koupit?

   Nemalá pozornost tisku a správě barev je věnována v Real World Adobe Photoshop CS od Davida Blatnera a Bruce Frasera.

   Odpovědět
 2. Katrin Eismann

  A co tak Photoshop – retusovani a korekce digitalni fotografie od Katrin Eismannovej? Na href=”http://www.zonerpress.cz/kniha-photoshop-retusovani-a-korekce.html”>http://www.zonerpress.cz sa daju stiahnut dve kapitoly, vyzera vcelku zaujimavo.

  Odpovědět
 3. ku Katrin Eismannovej

  k vyssie uvedenej knihe 🙂
  celkom by ma zaujimal nazor na tuto knihu od autorky clanku…ja som si ju kupil 🙂

  osobne som sa rozhodoval medzi recenzovanou knihou a tou druhou:

  http://www.zonerpress.cz/kniha-photoshop-retusovani-a-korekce.html

  …a bolo to velmi tazke rozhodnutie (stravil som nejake hodiny v knihkupectve porovnavanim)…ale zatial nelutujem, je sice pravda, ze som to este len zacal citat, ale je to dobre – treba ale ratas tym, ze podstatnu cast knihy retus starych a poskodenych fotografii, co ale moze podla mna byt vyborny zaklad aj pre upravy normalnych zaberov, kniha ma samozrejme aj kategoriu modne foto…
  (len podotknem, ze jednym z recenzentov, ci nejakych spolupracovnikov je aj Skott Kelby)

  kniha rata s urcitou znalostou Photoshopu (nie je pre zaciatocnikov) a aj napriek tomu, ze som neprecital este vela, mam z nej subjektivne lepsi pocit, vyssie spomenute neduhy tu su v nizzsej miere (postupy aj pre MAC, neopakuju sa zakladne veci, cesku gramatiku posudit neviem dobre…) – na druhej strane obrazky su casto miesane (anglicka verzia verzus ceska), a tex ide len pre cesku verziu – co ale podla mna pokrocilejsiemu uzivatelovi nebude robit velke komplikacie(mne to osobne velmi nevadi – hoci by potesilo)

  podla mojich listovani subezne v obidvoch knihach mi ako pre fotografa blizsia prisla prave ta druha aj obsahovo bohasia (hoci velmi pribuzna – snazil som sa jednotlive postupy vyhladavat v obidvoch knihach a lepsie mi vysla Katrin), Skott Kelby je taky “komercnejsi”, tato druha je “ludskejsia” mozno je to tym, ze to pisala zena, ale pri citani mam doslova chut este nezaspat 🙂

  kniha ma podporu na www a je to jednoznacne z nej jasne, a v texte je stale napisany konkretny nazov obrazku, na ktorom je mozne postup vyskusat…

  mam doma aj knihu Spara farieb od Frasera (narocne citanie, ale zaujimave a pre amatera dost nevyuzitelne :), preto som si nejako velmi podrobne nevsimal, ci sa kniha zaobera podrobne aj tymto…

  urcite by stalo za to zrecenzovat, ze ju RADKA? 🙂 a potom tieto dve knihy “postavit” proti sebe – myslim, ze moje rozhodovanie som nerobil jediny (mimochodom, keby som ju docital, mozno by som strucnu recenziu zvladol, keby bol zaujem mozno aj zo strany Paladixu, ale nepovazujem sa za odbornika na photoshop – hoci Kellby sa mi zdal na moje znalosti vyhodeny peniaz)

  Odpovědět
  • RE: ku Katrin Eismannovej

   Pokud se najde nekdo, kdo mi sem do Ameriky tu knihu od Eismannove posle, rada ji prectu a zrecenzuji. 🙂

   Odpovědět
   • RE: RE: ku Katrin Eismannovej

    radka: pokud je tam někde u vás k dispozici lidová knihovna :-), tak je to překlad z Photoshop restoration & Retouching, 2nd Edition, 0735713502 by Eismann, Katrin; Nelson, Doug, published by Pearson Education, Inc, publishing as New Riders, copyright 2004 by Katrin Eisman

    Odpovědět
 4. Jóóóóó ten Fotošop…

  …to je totiž asi dost sofistikovaný program a zatím jsem nenarazil na jedinou komplexní knížku, o které bych mohl říci:”jupíííí, to je ono!” pro mne jako pro fotografa. Taková komplexní knížka by asi měla hoooodně stran a asi by byla těžko prodejná – za tu cenu, aby se zaplatil autor i nakladatelství.

  Odpovědět
  • jóóóóó ten fotošop…

   je to sofistikovaný program a taky pěkně drahý (24.000,- bez daňky) 🙁 zajímalo by mne, kolik lidí ho má legálně…

   Odpovědět
 5. Já preferuju

  Co se knih o Photoshopu týče je jich spousta, ale dle mého názoru je nejlepší Mistrovství v Adobe Photoshop 6 nakladatelství Softpress. Kdo se naučí základní i pokročilé techniky z této knihy nenajde nic co by nedokázal a hlavně pochopí princip Photoshopu jak pro Fotografii, tak pro Web. Je zde i část o automatizaci činností a ta Vám ušetří spoustu času. Tak ji zkuste.

  Odpovědět

Napsat komentář