Velkoformátové přístroje

Přes převládající názor o nedostupnosti velkoformátové techniky pro amatérskou fotografickou obec chci zdůraznit, že situace není zdaleka tak žalostná a tuto královskou fotografickou disciplínu si může dovolit prakticky každý, kdo fotografii miluje. Pro případné zájemce však chybí dostatek informací o způsobu práce s kamerami a také o využitelnosti cenově dostupných „veteránů“.

V první řadě se seznámíme obecně s technikou, jejími variantami a výběrem na našem trhu. Ve druhém díle pak samotnou praxí, to znamená využitím nabízených technických prostředků pro dosažení optimálních výsledků.

Kamery

Velkoformátové kamery mají tři základní koncepce:

  1. Sklopné technické kamery
  2. Kardanové kamery
  3. Speciální kamery

Sklopné technické kamery

Sklopné technické kamery jsou řešeny obdobně, jako staré cestovní měchové přístroje. Tělo je obvykle čtvercový nebo obdélníkový hranol, kde po odklopení přední stěny/podlážky vysuneme po kolejničkách na její vnitřní straně objektivovou standartu (přední stěnu) s objektivem. Tato je spojena s tělem klasickým vrapovaným světlotěsným měchem. Na zadní stěně je umístěna matnice se světlíkem, na které zaostřujeme snímaný obraz.

Kardanové kamery

Kardanové kamery mají upevněnou standartu a zadní stěnu s matnicí na společném kardanu (optická lavici) a spojené rovněž měchem.

Speciální kamery

Kamery speciální jsou pak fotogrammetrické přístroje, letecké kamery, panoramatické a širokoúhlé kamery a další.

My se budeme věnovat prvním dvěma, neboť jsou určeny pro nejširší využití. Obě tyto koncepce dovolují posun (shift) standarty v horizontále i vertikále, naklánění (tilt) objektivu i celé standarty, naklánění matnice, dvojitý nebo trojitý výtah (což znamená plynulé zaostřování od nekonečna do makra, podle objektivu až do hodnot kupříkladu 40:1). Kardanové konstrukce mají navíc i posun zadní stěny ve všech směrech. Na zadní stěnu lze místo matnice připevnit kazety s citlivým materiálem nebo další příslušenství.

První koncepce je skladnější a hodí se spíše pro cestování, druhá zase do ateliéru nebo pro motorizované fotografy a přístupné exteriéry. Nutno dodat, že velkého formátu užíváme až na vyjímky převážně pro statickou fotografii. Používané rozměry pro formáty citlivého materiálu jsou 6 x 9cm (2,25″ x 3,25″), 9 x 12cm (4″ x 5″), 10 x 15cm, 13 x 18cm (5″ x 7″) a 18 x 24cm (8″ x 10″).
Výrobci zabývající se výrobou těchto kamer: Sinar, Linhof, Horseman, Cambo, Toyo, Arca Swiss (speciální kompaktní konstrukce) a v minulosti ještě Plaubel, Graflex, Meopta, Mentor aj.

Objektivy

Abychom mohli využít možností kamer (shift, tilt), je potřeba vybavit je objektivy schopnými vykreslit větší průměr obrazového kruhu, nežli je úhlopříčka používaného formátu. To znamená pro formát 6 x 9cm alespoň 150mm, pro formát 9 x 12cm alespoň 180mm, pro formát 13 x 18cm alespoň 250mm atd.
Každý výrobce uvádí, kromě ostatních dat, právě tuto hodnotu a to, není li uvedeno jinak, pro clonu 22 a zaostření na nekonečno. Objektivy jsou montovány do centrálních závěrek a jako celek do objektivových destiček, které se upínají do standarty. Kamery Sinar mají i svoji zvláštní koncepci, kde se jednotlivé objektivy šroubují do jediné stabilní závěrky.

Následně uvádím přibližné hodnoty ohnisek pro tři základní typy objektivů k jednotlivým formátům.

Formát širokoúhlé normální dlouhoohniskové/
teleobjektivy
6 x 9cm 47mm – 75mm 100mm – 120mm 150mm – 360mm
9 x 12cm 55mm – 115mm 135mm – 180mm 210mm – 400mm
13 x 18cm 90mm – 155mm 180mm – 210mm 270mm – 600mm
18 x 24mm 165mm – 210mm 300mm – 360mm 400mm – 800mm

V současnosti vyrábí objektivy pro velký formát: Schneider-Kreuznach, Rodenstock, Nikon a Fuji. V minulosti ještě Voigtländer, vyjímečnou kvalitou proslulý Carl Zeiss, Mayer, Goerz aj.
Centrální závěrky jsou: nejdokonalejší a nejdražší Compur a Prontor professional, dále Copal, Horseman a Seiko. Dříve ještě Synchro-Compur, Compur-Rapid, Compound, Metax, Cludor atd.
Dělí se do pěti velikostí – 00, 0, 1, 3 a 4 podle velikosti vnitřního průměru, do kterého se montují objektivy.

Příslušenství

Většina výrobců kamer vyrábí i další příslušenství, které je i u některých kamer různých výrobců vzájemně zaměnitelné pomocí adaptérů.

Do příslušenství patří kazety pro listové filmy, pro svitkové filmy 120 a 220, pro 70mm perforovaný film a kinofilm.
Jsou to světlotěsné schránky, které se nabíjí citlivým materiálem a po zaostření vkládají namísto matnice. Kazety pro svitkové a perforované filmy mají rychlopřevíjecí páčku, počítadlo a blokování posunu pro jednotlivé záběry. Dále jsou k dispozici speciální kazety Polaroid pro okamžitou fotografii, adaptéry pro použití kazet středoformátových kamer a pro použití digitálních stěn. Mezi další příslušenství patří také zaostřovací měchy s lupou, úhlové hledáčky, vodováhy, tubusy pro makroobjektivy, různé druhy matnic, přídavné stupnice clony a času, kompendia, širokoúhlé měchy, měřící technika aj.

Ceny velkoformátové techniky

Začneme od nejjednodušších variant a přístrojů z druhé ruky. Nejlevnější variantou je vybrat si sklopnou kameru na desky z třicátých let, kterou podle formátu pořídíme se základním objektivem od cca 1 200 Kč do 10 000 Kč. K ní dokoupíme samostatně další ohniska nebo celé kamery s jinými ohnisky a kazety na svitkový film. Zde může výbava dosáhnout ceny do 5 000 Kč. Nutnou daní za tak nízkou cenu je absence antireflexních vrstev na starých objektivech a omezené možnosti při náročnějších technických požadavcích.
Dokonalé kamery jsou již později vyrobené – řádově od padesátých let. Zde máme k dispozici plnohodnotné technické kamery a většinou kvalitní optiku. Cena takových kamer může být v základní verzi od 25 000 Kč do cca 50 000 Kč. Plné vybavení (3 objektivy, 2x kazeta, drobné příslušenství) potom od cca 45 000 Kč do 100 000 Kč podle stáří a typu. Důležitou odbočkou velkého formátu jsou takzvané reportérské přístroje, které nenabízí složité technické možnosti klasických kamer 1. a 2. typu, avšak disponují stejnou optikou a možností okamžité výměny různých variant zadní stěny. Nejlevnější jsou přístroje Mamyia Press a Mamyia Super 23 za cca 8 000 Kč za základ a cca 25 000 Kč za komplet. Linhof Technika Press potom vychází na cca 40 000 Kč.

Nejlevnější moderní kamery v základní verzi stojí kolem 40 000 Kč, profesionální kompletní kamera (na 6 x 9cm) s příslušenstvím potom stojí cca 450 000. Za komplet pro formát 18 x 24cm dáte již přes 900 000 Kč.

V dalším díle bude následovat praktická lekce práce s velkofotmátovými kamerami a na závěr uvedeme několik doporučení pro nákup použité techniky.

Napsat komentář