Yann Arthus-Bertrand: Země krásná neznámá

Kniha o váze 3,75 kg obsahuje 152 barevných leteckých snímků z celého světa o rozměru 56 x 36,5 cm, 21 polovičních a mnoho dalších fotografií.

Titulní strana
Titulní strana

Kniha je výsledkem deseti let práce, statisíce nalétaných kilometrů a vyfotografovaných snímků ze všech koutů světa. Je svědectvím stavu naší planety na konci 2. tisíciletí. Jejich 11 kapitol se postupně zabývá ukázkami ještě nedotčené přírody, stejně jako stopami lidské činnosti. Znázorňuje přetváření přírodního prostředí, ale i ničení přírodních zdrojů. V knize jsou fotografie krajin, kam lidská noha ještě nevkročila a jsou v ní i fotografie nekonečných spletí obydlí v přelidněných velkoměstech.

Velmi praktické je uspořádání knihy. Vždy 15 velkých fotografií přes dvě stránky je ohraničeno čtyřstránkovými texty se záložkami, které po rozložení do stran přinášení informace o jednotlivých fotografiích tak, že nebrání v prohlížení snímků. Pro větší názornost obsahuje každá záložka i přehlednou mapu světa s body značícími místo, odkud snímek pochází.

To není abstraktní obraz, to jsou pole z velké výšky.
Po stranách jsou vidět záložky s popisy fotografií.

Každá kapitola je doprovázena úvahou o vztahu lidí k přírodě i k sobě navzájem z globálního pohledu. Řada autorů textů má společný cíl. Poukazuje na celkové změny povrchu planety z hlediska přírodního, ale i politického a sociálního. Všimá si propastných rozdílů v bohatství severu a chudobou jihu i nepříznivého pokračujícího vývoje. Např. v roce 1960 byl příjem nejbohatší pětiny světové populace třicetkrát vyšší, než příjem nejchudší pětiny. O 35 let později byl tento rozdíl již dvaaosmdesátinásobný.

V jiné kapitole je popisována situace v Brazílii, třetím největším vývozci potravin na světě, kde osmi až dvanácti milionům zemědělských dělníků bez vlastní půdy je soukromými armádami zabraňováno využívat nejúrodnější ladem ležící půdu ve vlastnictví latifundistů. V poslední kapitole jeden z autorů textů hledá východisko ze současné krize světové populace a jako priority staví vzdělání, zpomalení nárůstu populace, zdravotní péči a přístup k pitné vodě. Na udržitelný rozvoj by bylo nutno věnovat ročně asi 120 miliard dolarů. Naivně pak požaduje od bohatých zemí ekologickou daň na ropu, daň na výnosy ze spekulativních transakcí s měnami a odevzdávání části národního produktu nejbohatších zemí.

Při troše pozornosti nalezneme malou loďku.
Při troše pozornosti nalezneme malou loďku.
Stíny karavany na poušti.
Stíny karavany na poušti.

Letecké snímky vytváří iluzi odstupu od nevýznamných maličkostí a zároveň tvoří pocit spoluzodpovědnosti za osud planety. Pozorným prohlížením fotografií zjistíme, že pokud to bylo alespoň trochu možné, najdeme na mozaikách polí, sadů, lesních a vodních plochách či horských masívech nepatrného človíčka, loďku nebo malé letadlo. Toho autor využívá ke znázornění měřítka přírodních útvarů, ale zároveň zdůrazdňuje vztah člověka k fotografovanému místu. Pokud se světla týká, neponechává nic náhodě. Je zřejmé, že se na každé fotografované místo opakovaně vrací, aby zachytil to nejlepší osvětlení scenérie i přesto, že řada snímků má až reportážní charakter. Snad jediné, co mi na knize vadilo, byla deformace fotografií v místě vazby knihy, jak je z ukázek patrné. Manipulovat s téměř čtyřkilovou knihou také není jednoduché.

Město duchů v bezprostřední blízkosti elektrárny Černobyl.
Město duchů v bezprostřední blízkosti elektrárny Černobyl.

Závěrem bych chtěl říci, že rozhodně nelituji prostředků vynaložených na nákup knihy. I když se asi bude málokdo z nás věnovat leteckým fotografiím, rozhodně v knize najde řadu inspirací pro své tvůrčí snahy, zejména pokud se světla týká.

Uvedená použitá technika: Pentax 645, Canon EOS 1N, film výhradně Fuji Velvia 50 ASA.

Yann Arthus-Bertrand: Země krásná neznámá
Vydavatel: Nakladatelství Slovart, s.r.o. 2001
Přibližná cena: 1499,- Kč
Formát: A3
Vazba: Vysoce kvalitní vazba, pevné desky, křídový papír
Rozsah: 194 stran textu a fotografií

Napsat komentář